Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 636x | 25.03.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 990x | 25.03.2015

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 535x | 25.03.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 689x | 25.03.2015

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 625x | 25.03.2015

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky Stiahnuté: 70x | 19.03.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 69x | 19.03.2019

Žiadosť o povolenie na rozkopávku Stiahnuté: 569x | 25.03.2015

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - podtláčanie Stiahnuté: 575x | 25.03.2015

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 247x | 18.05.2018

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 287x | 08.09.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 517x | 25.03.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 656x | 25.03.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 432x | 04.01.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 86x | 19.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zbúraní stavby Stiahnuté: 377x | 11.08.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 1045x | 25.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 596x | 25.03.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 554x | 25.03.2015

Žiadosť o zrušenie a zmenu súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 408x | 25.01.2016

Stránka

  • 1