Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ako vybaviť

 

Miestne poplatky a príspevky Stiahnuté: 692x | 25.03.2015

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 576x | 25.03.2015

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 938x | 25.03.2015

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 489x | 25.03.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 633x | 25.03.2015

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav / udržiavacích prác Stiahnuté: 566x | 25.03.2015

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky Stiahnuté: 22x | 19.03.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 24x | 19.03.2019

Žiadosť o povolenie na rozkopávku Stiahnuté: 520x | 25.03.2015

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - podtláčanie Stiahnuté: 518x | 25.03.2015

Žiadosť o povolenie vodnej stavby Stiahnuté: 157x | 18.05.2018

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 228x | 08.09.2017

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby Stiahnuté: 464x | 25.03.2015

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 603x | 25.03.2015

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu Stiahnuté: 382x | 04.01.2016

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 22x | 19.03.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zbúraní stavby Stiahnuté: 327x | 11.08.2016

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 979x | 25.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 545x | 25.03.2015

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Stiahnuté: 504x | 25.03.2015

Stránka