Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí
a určil deň ich konania
na sobotu 10. novembra 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku

Viac informácií pre voličov, politické strany, hnutia, koalície a nezávislých kandidátov (stránky Ministerstva vnútra SR):
https://www.minv.sk/?volby-oso2018


Obecné zastupiteľstvo v Jablonici na 18. riadnom zasadnutí dňa 10. 08. 2018 určilo:
- uznesením č. 42/2018 jeden volebný obvod (obec Jablonica ako celok),
- uznesením č. 43/2018 počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022,
- uznesením č. 44/2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Jablonica na plný úväzok na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.

Ku dňu vyhlásenia volieb (10. 07. 2018) má obec Jablonica 2 241 obyvateľov.


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:
Mgr. Katarína Závišová
trvale bytom Zápotocká 386, 906 32 Jablonica
tel. číslo: 034/6583123
e-mail: katarina.zavisova@jablonica.net
menovací dekrét zapisovateľa MVK

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
obec@jablonica.net


V zmysle ustanovení zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jablonica a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jablonici:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jablonica
voľby starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jablonici
voľby poslancov OZ