Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola

                                           

                           O Z N A M      

Žiadame rodičov detí, aby si choré a nedoliečené deti nechali doma.

V prípade zistenia choroby ( nádcha, kašeľ, ...)

nebudú  prevzaté do MŠ,

prípadne vrátené počas dňa rodičom.

Ak sa jedná o alergiu, treba priniesť aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára!

                                                            Ďakujeme.                                                                                                          

                                           

 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

 

Zamestnanci MŠ
Triedy 
Školský poriadok 2018/2019
Prevádzkové hodiny MŠ
Režim dňa v MŠ
Charakteristika MŠ
Aktivity MŠ na šk. rok 2018/2019
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
Úhrada poplatkov
Rada rodičov 2018/2019
Rada školy 2018/2019
Hodnotiaca správa za šk. rok 2017/2018

Zoznam žiakov v školskom roku 2018/2019
Mladšia trieda 
Stredná trieda
Staršia trieda