Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Separujte s nami!

vývoz odpadov

Mapa okresu Senica a mesta Senica

mapa

ZMO Záhorie

ZMO Záhorie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materská škola

Materská škola

Materská škola Jablonica oznamuje rodičom detí, že od pondelka 03.04.2017 sa budú vydávať Rozhodnutia o prijatí detí do materskej školy na školský rok 2017/2018.
Treba si so sebou priniesť Občiansky preukaz.

ŽIADAME RODIČOV, ABY SVOJE DETI ODHLASOVALI ZO STRAVY DEŇ VOPRED ALEBO NAJNESKÔR DO 7:00 HOD. NA T.Č. 0911 994 993 A ZÁROVEŇ ÚSTRIŽKY O ZAPLATENÍ STRAVY VHADZOVALI DO SCHRÁNKY PANI VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE V ZŠ.

 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

Zamestnanci
Triedy
Režim dňa
Aktivity MŠ
Spolupráca
Naša MŠ
Prevádzka MŠ
Krúžky
Práva a povinnosti
Deklarácia práv dieťaťa
Úhrada poplatkov
Zloženie rady rodičov
Zloženie rady školy
Školský poriadok
Hodnotiaca správa za šk. rok 2015/2016

Zoznam žiakov v školskom roku 2016/2017
Mladšia trieda
Stredná trieda
Staršia trieda

Dňa 5.9.2016 sa otvorili brány našej materskej školy, ktorá privítala 56 prihlásených detí. Radosť, krik, ba i plač niektorých detí sa ozývali celou materskou školou. Personál MŠ ( 6 kvalifikovaných pedagogických učiteliek a 2 prevádzkové pracovníčky ) sa snažil o milé a vľúdne prijatie detí a ich rodičov. V prevádzke sú tri triedy, ktoré počas letných prázdnin prešli čiastočnou rekonštrukciou- boli vymaľované a obohatené o nové modernejšie zariadenia. Materská škola poskytuje deťom vo veku od 3 do 6 rokov a taktiež deťom s odloženou školskou dochádzkou celodennú výchovu a vzdelávanie. Zámerom MŠ je vytvoriť v nej radostnú atmosféru, pochopenie, vzájomnú úctu a toleranciu. Východiskom výchovy a vzdelávania je jedinečnosť detí, aktívne učenie formou hry a začleňovania detí do kolektívu. Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre predprimárne vzdelávanie materských škôl. Spolupráca s rodinou vyplýva z informovanosti o dianí v MŠ, aktivitách, edukačných činnostiach formou oznamov, násteniek s detskými prácami a fotografiami. Rodičia, ale aj občania našej obce si môžu pozrieť taktiež internetovú stránku našej materskej školy, v ktorej nájdu všetko potrebné. Internetová stránka je súčasťou obecnej stránky. Rozmanitosť detí v MŠ vedie pani učiteľky k prispôsobovaniu výchovy a vzdelávania individuálnym potrebám jednotlivých detí. Veľmi dôležitá je adaptácia hlavne novoprijatých detí, ktorá je taktiež u každého dieťaťa iná. Pani učiteľky využívajú pri vzdelávaní detí rôzne formy učenia- hlavne zážitkové učenie obohatené o rôzne aktivity ( školské i mimoškolské ). V priebehu školského roka plánujeme organizovať exkurzie a akcie, ktoré nám vyplývajú zo ŠVP. A práve tu narážame na nepochopenie niektorých rodičov- súvisiace hlavne s finančnými ( ale i inými ) problémami, ktoré jednoducho v dnešnej dobe rozhodujú! Potom často vznikajú rôzne nedorozumenia a zbytočné konfliktné situácie, ktoré určite nerobia dobré meno materskej škole. Nakoľko v dnešnej dobe musíme byť optimisti, tak aj my dúfame, že sa do budúcna k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán dá každý problém vyriešiť slušnou cestou. Našou snahou je vytvoriť deťom tvorivé prostredie, v ktorom sa budú všetky deti cítiť spokojne a šťastne, naučia sa slušnosti a spravodlivosti a čo je spoločne hodnotné.

Kolektív MŠ