Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2018

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Postup pri pripájaní nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu

Vlastník nehnuteľnosti /žiadateľ/ si  vyplní  Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

K žiadosti doloží:

a/ jednoduchý projekt, ktorý mu poskytne obecný úrad,

b/ doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – list vlastníctva stiahnutý z kataster portálu / môže poskytnúť aj obecný úrad/,

c/ kópiu z katastrálnej mapy – môže poskytnúť aj obecný úrad,

d/ technickú správu – vzor poskytne obecný úrad.

Žiadosť spolu s vyššie uvedenými dokladmi žiadateľ doručí poštou alebo osobne  BVS, a.s. zákaznícka miestnosť Senica, ul.Hurbanova č.2941. Zákaznícka miestnosť sa nachádza hneď za druhým kruhovým objazdom, výjazd na Holíč na pravej strane.

Za vyjadrenie je BVS, a.s. určený poplatok vo výške  18,00 €, ktorý žiadateľ uhradí platobnou kartou alebo faktúrou vystavenou BVS, a.s.

Po obdržaní vyjadrenia a zrealizovaní pripojenia novej kanalizačnej prípojky /domovej/ na verejnú kanalizáciu podľa podmienok uvedených vo vyjadrení si žiadateľ podá  Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu.

Pripojenie nesmie byť zasypané zeminou pokiaľ poverená osoba BVS, a.s. práce neskontroluje.

Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky pripojenia bude mu zaslaná písomne  Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Tlačivá žiadostí je možné stiahnuť na webovej stránke BVS, a.s  www.bvsas.sk.

Je možné si ich vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Vyvesené: 19. 5. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Späť