Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN zrušené

VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 430x

VZN č. 27/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia Stiahnuté: 319x

VZN o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 231x

VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 253x

VZN č. 11/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica Stiahnuté: 430x

VZN č.28 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálnej služby Stiahnuté: 366x

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 219x

VZN obce Jablonica č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 353x

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území obce Stiahnuté: 279x

VZN č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpodmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 317x

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol.zariadení na území obce Stiahnuté: 217x

VZN obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 708x

Ostatné dokumenty, oznamy

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonica 2018 - 2022 - priority rozvoja sociálnych služieb Stiahnuté: 77x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonici Stiahnuté: 218x

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Jablonici na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 207x

Požiarny poriadok obce Jablonica Stiahnuté: 233x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užívá Stiahnuté: 242x

Štatút obce Jablonica Stiahnuté: 236x

Informácia o projekte Zberný dvor - Jablonica Stiahnuté: 229x

Spoločný Program odpadového hospodárstva obcí na roky 2011 - 2015 Stiahnuté: 189x

Stránka