Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2019

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

VZN zrušené

VZN č. 2/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 554x

VZN č.17/2007 o udržiavaní čistoty a zimnej údržbe komikácií a verejných priesrtanstiev, ochrane ŽP Stiahnuté: 230x

VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 436x

VZN č. 27/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia Stiahnuté: 329x

VZN o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 242x

VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 259x

VZN č. 11/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica Stiahnuté: 443x

VZN č.28 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálnej služby Stiahnuté: 375x

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 226x

VZN obce Jablonica č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 363x

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území obce Stiahnuté: 287x

VZN č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpodmi na území obce Jablonica Stiahnuté: 326x

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol.zariadení na území obce Stiahnuté: 225x

VZN obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 728x

Ostatné dokumenty, oznamy

Štatút obecného kronikára obce Jablonica Stiahnuté: 6x

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonica 2018 - 2022 - priority rozvoja sociálnych služieb Stiahnuté: 89x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonici Stiahnuté: 224x

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Jablonici na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 214x

Požiarny poriadok obce Jablonica Stiahnuté: 241x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užívá Stiahnuté: 248x

Stránka