Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Separujte s nami!

vývoz odpadov

Mapa okresu Senica a mesta Senica

mapa

ZMO Záhorie

ZMO Záhorie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Verejné obstarávanie

Ostatné informácie o verejnom obstarávaní nájdete na stránkach Úradu pre verejné obstarávaniehttp://www.uvo.gov.sk/

Vysvetlenie súťažných podkladov k výzve vo VVO č. 2633-WYP
Vysvetlenie súťažných podkladov

Profil verejného obstarávateľa
Obec Jablonica je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia   v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.
Obec má na svojom webovom sídle zriadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou identifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Jablonica
Trnavská 801, 906 32 Jablonica
IČO: 00309583
DIČ: 2021086749

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:
Elektronické aukcie
Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3
Informácie podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Informácie podľa § 44 zákona
Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Súhrnná správa o zákazkách v zmysle § 99 ods. 2 zákona
Súhrnná správa o zákazkách za obdobie 01.10.2013 - 31.12.2013 21/01/2014, 13:52

Informáciu o zadaní zákazky v profile podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Číslo zákazky Dátum
zverejnenia zákazky
Predmet zákazky Dátum /termín/ zadania zákazky
(uzavretia zmluvy)

Kontaktná osoba
verejného
obstarávateľa,
č. tel., e-mail*

Poznámka
1. 19.09.2013 Plochy a chodníky Cintorín Jablonica II. časť 05.10.2013 Alena Hazuchová
starostka@jablonica.net 
 
2. 22.10.2013 Nákup kameniva 25.10.2013 Ing. Denisa Kocúriková
denisa.kocurikova@jablonica.net 
 
3. 06.11.2013 Oprava komunikácií liatym asfaltom 15.11.2013 Ing. Denisa Kocúriková
denisa.kocurikova@jablonica.net 
 
4. 13.12.2013 Búracie práce oplotenia - obec Jablonica 20.12.2013 Ing. Denisa Kocúriková
denisa.kocurikova@jablonica.net
 
5. 20.01.2014 Úprava plochy pred hasičskou zbrojnicou a vjazdu do dvora OcÚ 27.01.2014 Ing. Denisa Kocúriková
denisa.kocurikova@jablonica.net 
 

*Kontaktná osoba verejného obstarávateľa doplní po uzatvorení zmluvy alebo zadania objednávky dátum zadania zákazky.

Za stránku zodpovedá: Ing. Denisa Kocúriková

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.04.2013 - 30.06.2013 22/07/2013, 08:32
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.01.2013 - 31.03.2013 11/04/2013, 11:42
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.10.2012 - 31.12.2012 10/01/2013, 13:18
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.07.2012 - 30.09.2012 08/10/2012, 09:06
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.04.2012 - 30.06.2012 03/07/2012, 11:50
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.01.2012 - 31.03.2012 02/04/2012, 14:55
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.10.2011 - 31.12.2011 09/01/2012, 13:27
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie 01.07.2011 - 30.09.2011 10/10/2011, 14:16