Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 / Elections to the European Parliament 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania

na sobotu 25. mája 2019

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

INFORMÁCIE PRE VOLIČA


e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net


e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazovobec@jablonica.net


Obec Jablonica utvorila jeden volebný okrsok - volebná miestnosť okrsku č. 1 bude v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Jablonici.

Zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie č. 1 bola menovaná Ľubica Križánková
email: lubica.krizankova@jablonica.net


Informácie o kandidujúcich politických subjektoch a zoznamy zaregistrovaných kandidátov nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?ep-kl