Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Separujte s nami!

vývoz odpadov

Mapa okresu Senica a mesta Senica

mapa

ZMO Záhorie

ZMO Záhorie

Obsah

Plán práce Klubu slovenských turistov Jablonica na rok 2017:

      V roku 2017 sa bude činnosť nášho odboru KST riadiť podľa plánu podujatí, ktorý bol schválený regionálnou radou a týmto plánom, ktorý si po spresnení schválime na VČS. Budeme sa zúčastňovať podujatí, organizovaných v našom regióne, v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, celoslovenských zrazov KST a zahraničných podujatí podľa finančných možností s využitím voľného cezhraničného pohybu. Aj v tomto roku plánujeme uskutočniť v našej obci 27. ročník. pochodu „Tri hrady Malých Karpát“ a 15. regionálny zraz cykloturistov. Možno sa zúčastňovať i ďalších podujatí z celoslovenského kalendára a v rámci finančných možností privítame i Vaše iniciatívne návrhy na doplnenie plánu o ďalšie atraktívne výlety a túry, ktorými spestríme našu činnosť.

    Pozornosť treba venovať aj rozšíreniu členskej základne, hlavne z radov mládeže aj formou rodinnej turistiky. V poslednom období sme nevyužili možnosti spolupráce so Základnou školou. I keď medzi mladými klesá záujem o pohybovú činnosť, je treba v spolupráci s vedením školy organizovaním ukážok a prezentáciou činnosti, aj poskytnutím nášho materiálového vybavenia pritiahnuť aj prípadných záujemcov z radov školskej mládeže. Pritom sa budeme venovať aj teoretickým znalostiam v orientácii, čítaniu a používaniu mapy, využitiu rôznych foriem technických prostriedkov pri pobyte a pohybe v prírode.

   Podľa záujmu členov budeme vytvárať podmienky pre plnenie podmienok 100 jarných km, medzinárodného odznaku IVV a oblastného turistického odznaku. Povedieme turistov k dobrému vzťahu a ochrane prírody, poznávaniu kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí. Budeme využívať viac druhov presunu, okrem pešej turistiky aj cykloturistiku,  VHT a lyže, s využitím prírodných podmienok a dostatku spevnených lesných i poľných ciest a málo frekventovaných komunikácií. Okrem uvedených podujatí na základe návrhov členov bol doplnený plán o ďalšie akcie, ktoré nie sú uvedené v iných kalendároch  KST pre rok 2017.

      V tomto roku navrhujeme zúčastniť sa a organizovať tieto podujatia:

 28. 1. 2017: Výstup na Klenovú

   4. 2. 2017: Regionálny zimný zraz Holíč - účasť

 17. 2. 2017: konanie výročnej členskej schôdze

 18. 3. 2017: otvorenie 100 jarných km

 15. 4. 2017: Veľkonočný pochod k Rehušom

   1. 5. 2017: Odomykanie Baťovho kanála Skalica, alebo výstup na Veľký Lopeník v Bielych Karpatoch     

   8. 5. 2017: Pochod Sobotištskými kopanicami – 35. ročník

 13. 5. 2017: účasť na pochode v Studienke – 33. ročník

 19.-21.5.2017: Víkend v pri priehrade Buková

 20.5.2017: Výstup na Vysokú 

 27. 5. 2017: Poriadanie pochodu "Tri hrady Malých Karpát" – 27. ročník

   3.6.2017: Výstup na Vápennú  v rámci Trnavskej 100.ky

  10, jún 2017: 56. regionálny letný zraz turistov (KST Studienka)

 29. jún – 2. júl  2017: 50. zraz vysokohorských turistov KST T. Lomnica

 6.  –  9. júl  2017: 64. Slov. letný zraz a 48. stretnutie TOM,  2. Medzinárodný zraz turistov V4 Duchonka

 22. 7. 2017: Za Štefánikom na Bradlo – 23. ročník 

 5. 8. 2017: Brezofská špacírka 5. ročník

 9.-13.8.2017: Putovanie v Slovenskom raji

 29. 8. 2017: Senická mašírovka 34. ročník

 1.- 3. 9. 2017: organizovanie 15. ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu

   9. 09. 2017:  Po stopách Márie Terézie 22 ročník - Holíč – IVV

 15.-16.9.2017: Stretnutie priaznivcov KST Roháče

 7. 10. 2017: Pochod Slovácke vinohrady  - okres Hodonín

 18. 11. 2017: Chodníkom V. Beniaka na Branč 14. ročník

 31. 12. 2017: Silvestrovský výstup na Záruby

         Členovia sa môžu zúčastniť aj ostatných podujatí, uvedených v regionálnom pláne, ktorý bude mať každý člen výboru OT KST k dispozícii. Tiež je možné po zohľadnení finančných možností zúčastniť sa aj ostatných podujatí, uvedených v Oblastnom a Celoslovenskom kalendári činnosti KST na rok 2016 ktoré takisto budú k dispozícii u členov výboru napr. výstup na Kriváň, Zobor a Havran, v prípade záujmu a dostatku prostriedkov účasť na ďalších podujatiach. Doplníme značenie žltej cyklotrasy č. 8220 z obce na Suchánku, zapojíme sa do udržiavania čistoty prírody v okolí ciest v chotári obce. OT KST Jablonica je aj pre rok 2017 zaregistrovaný ako poberateľ podielu 2 % z dane, odvedenej za rok 2016. Chcem Vás vyzvať na darovanie a zabezpečenie darcov z radov vašich známych, ktorí tento podiel nevenovali iným poberateľom.

      Verím, že našou celoročnou činnosťou prispejeme popri športovom vyžití a príjemnom strávení voľného času aj k dôstojnej reprezentácii KST a obce.

                                                                Schválené na VČS 17.2.2017.