Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ocenenie

pečať rozvojaOcenenie SIMS

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2018

Obsah

    Návrh plánu práce Klubu slovenských turistov Jablonica na rok 2018:

   V roku 2018 sa bude činnosť nášho odboru KST riadiť podľa plánu podujatí, ktorý bol schválený regionálnou radou a týmto plánom, ktorý si po spresnení schválime na VČS. Budeme sa zúčastňovať podujatí, organizovaných v našom regióne, v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, celoslovenských zrazov KST a zahraničných podujatí podľa finančných možností s využitím voľného cezhraničného pohybu. Aj v tomto roku plánujeme uskutočniť v našej obci 28. ročník. pochodu „Tri hrady Malých Karpát“ a 16. regionálny zraz cykloturistov. Možno sa zúčastňovať i ďalších podujatí z celoslovenského kalendára a v rámci finančných možností privítame i Vaše iniciatívne návrhy na doplnenie plánu o ďalšie atraktívne výlety a túry, ktorými spestríme našu činnosť.

   Pozornosť treba venovať aj rozšíreniu členskej základne, hlavne z radov mládeže aj formou rodinnej turistiky. V poslednom období sme nevyužili možnosti spolupráce so Základnou školou. I keď medzi mladými klesá záujem o pohybovú činnosť, je treba v spolupráci s vedením školy organizovaním ukážok a prezentáciou činnosti, aj poskytnutím nášho materiálového vybavenia pritiahnuť aj prípadných záujemcov z radov školskej mládeže. Pritom sa budeme venovať aj teoretickým znalostiam v orientácii, čítaniu a používaniu mapy, využitiu rôznych foriem technických prostriedkov pri pobyte a pohybe v prírode.

   Podľa záujmu členov budeme vytvárať podmienky pre plnenie podmienok 100 jarných km, medzinárodného odznaku IVV a oblastného turistického odznaku. Povedieme turistov k dobrému vzťahu a ochrane prírody, poznávaniu kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostí. Budeme využívať viac druhov presunu, okrem pešej turistiky aj cykloturistiku,  VHT a lyže, s využitím prírodných podmienok a dostatku spevnených lesných i poľných ciest a málo frekventovaných komunikácií. Okrem týchto podujatí je na základe Vašich návrhov možno doplniť plán o ďalšie, ktoré nie sú uvedené kalendároch  KST pre rok 2018.

      V tomto roku navrhujeme zúčastniť sa a organizovať tieto podujatia:

 27. 1. 2018: Výstup na Klenovú

  3. 2. 2018: Regionálny zimný zraz Studienka účasť

 16. 2. 2018: konanie výročnej členskej schôdze

  17. 2. 2018: ZIMNÉ VÝSTUPY Výstup na HANDLIAROVSKÚ SKALU 21 ročník

 17. 3. 2018: otvorenie 100 jarných km

 31. 3. 2018: Veľkonočný pochod k Rehušom

   1. 5. 2018: Odomykanie Baťovho kanála Skalica, + Lopeník   

   8. 5. 2018: Pochod Sobotištskými kopanicami – 36. ročník, + Častá

 12. 5. 2018: Pochod v Studienke – 35. ročník

 26. 5. 2018: Poriadanie pochodu Tri hrady Malých Karpát – 28. ročník a let. Reg. zrazu

  28. jún – 1. júl  2018: 50. zraz vysokohorských turistov KST T. Lomnica

  2. – 8. júl  2018: 65. Slov. letný zraz a 49. stretnutie TOM,  Piešťany

 21. 7. 2018: Za Štefánikom na Bradlo – 23. ročník 

 4. 8. 2018: Brezofská špacírka 6. ročník

  29. 8. 2018: Senická mašírovka 38. ročník

  31.8. - 2. 9. 2018: organizovanie 16. ročníka Regionálneho cykloturistického zrazu

  15. 09. 2018:  Po stopách Márie Terézie 24 ročník - Holíč – IVV

   6. 10. 2018: Pochod Slovácke vinohrady  - okres Hodonín

  17.  11.  2018: Chodníkom V. Beniaka na Branč 20. ročník

  31. 12. 2018: Silvestrovský výstup na Záruby

  Na výročnej schôdzi boli podané návrhy na ďalšie podujatia, tieto budú po určení vhodných termínov a podmienok ich uskutočnenia postupne v tomto pláne doplnené.

         Členovia sa môžu zúčastniť aj ostatných podujatí, uvedených v regionálnom pláne, ktorý bude mať každý člen výboru OT KST k dispozícii. Tiež je možné po zohľadnení finančných možností zúčastniť sa aj ostatných podujatí, uvedených v Oblastnom a Celoslovenskom kalendári činnosti KST na rok 2018 ktoré takisto budú k dispozícii u členov výboru napr. výstup na Kriváň, Zobor a Havran, v prípade záujmu a dostatku prostriedkov účasť na ďalších podujatiach. Doplníme značenie žltej cyklotrasy č. 8220 z obce na Suchánku, zapojíme sa do udržiavania čistoty prírody v okolí ciest v chotári obce. OT KST Jablonica je aj pre rok 2018 zaregistrovaný ako poberateľ podielu 2 % z dane, odvedenej za rok 2017. Chcem Vás vyzvať na darovanie a zabezpečenie darcov z radov vašich známych, ktorí tento podiel nevenovali iným poberateľom.

      Verím, že našou celoročnou činnosťou prispejeme popri športovom vyžití a príjemnom strávení voľného času aj k dôstojnej reprezentácii KST a obce.

                                                                                            Stanislav Hamerlík,

                                                                                          predseda odboru KST