Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

Materská škola oznamuje rodičom detí, že bude v prevádzke aj počas letných prázdnin v čase od 1.7.2021 do 16.7.2021.
Školský rok 2021/2022 sa začne dňom 2.9.2021.
V novom školskom roku bude pre deti predškolského veku otvorená nová trieda (elokované pracovisko) v budove jedálne ZŠ Jablonica.
Pre rodičov týchto detí plánujeme cez letné prázdniny Deň otvorených dverí, aby videli nové priestory pre ich deti. K dispozícii budú mať herňu, učebňu, telocvičňu, spálňu a sociálne zariadenia, aby sa čo najviac deti adaptovali na lepší prechod do ZŠ.
O tomto dni Vás budeme včas informovať.

 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

ZAMESTNANCI MŠ
Zadelenie učiteliek v triedach
Školský poriadok 2020/2021
Aktivity MŠ 2020/2021
Prevádzka MŠ
Režim dňa v MŠ
Naša MŠ
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
Úhrada poplatkov
Zloženie rady školy
Členovia rady rodičov
Hodnotiaca správa výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 2019/2020

Zoznam žiakov v školskom roku 2020/2021

I. oddelenie - mladšia trieda
II. oddelenie - zmiešaná trieda (prízemie)
III. oddelenie - zmiešaná trieda (I. poschodie)