Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

Od 15. 06. 2020 bude prevádzka Materskej školy Jablonica od 06:30 do 16:30 hod.

MŠ Jablonica bude otvorená od 01. 06. 2020 za nasledujúcich podmienok:

Podmienky v MŠ od 01. 06. 2020
Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

 

Zamestnanci v  MŠ
Triedy
Školský poriadok 2019-2020
Aktivity MŠ 2019/2020
Prevádzka MŠ
Režim dňa v MŠ
Charakteristika MŠ
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
úhrada poplatkov
Členovia Rady rodičov

Zloženie rady školy
Hodnotiaca správa 2018_2019

Zoznam žiakov v školskom roku 2019/2020

Mladšia trieda 
Zmiešaná trieda
Staršia trieda