Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

Z dôvodu rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici je Materská škola Jablonica uzavretá v čase od 01. 03. 2021 do 12. 03. 2021.
 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

Zamestnanci v  MŠ
Zadelenie učiteliek v triedach
Školský poriadok 2020/2021
Aktivity MŠ 2020/2021
Prevádzka MŠ
Režim dňa v MŠ
Naša MŠ
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
Úhrada poplatkov
Zloženie rady školy
Členovia rady rodičov
Hodnotiaca správa výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 2019/2020

Zoznam žiakov v školskom roku 2020/2021

I. oddelenie - mladšia trieda
II. oddelenie - zmiešaná trieda (prízemie)
III. oddelenie - zmiešaná trieda (I. poschodie)