Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola


Všetky informácie, novinky a fotografie nájdete už iba na novej webovej stránke MŠ Jablonica: https://msjablonica.edupage.org/

Facebookový profil MŠ Jablonica: https://www.facebook.com/ms.jablonica

Ospravedlnenka od lekára

Ospravedlnenka od zákonného zástupcu


 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/6583105
t.č. elokované pracovisko 034/3812076
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica
ZAMESTNANCI MŠ
ZADELENIE UČITELIEK V TRIEDACH
AKTIVITY MŠ- 2023- 2024
PREVÁDZKA MŠ
REŽIM DŇA
NAŠA MŠ
KRÚŽKY
PRÁVA A POVINNOSTI DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA
POPLATKY MŠ
RADA ŠKOLY
RADA RODIČOV
HODNOTIACA SPRÁVA MŠ 2022-2023

Zoznam žiakov v školskom roku 2023/2024

I. ODDELENIE
II. ODDELENIE
III. ODDELENIE- ELOKOVANÉ PRACOVISKO V ZŠ