Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

Na známosť sa všetkým dáva,
celkom nová, čerstvá správa:
otvára sa naša škôlka,
vstúpte do nej všetci zvonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti.
Vôkol kvety, veľa stromov,
nikomu sa nechce domov.
VITAJTE VŠETCI,
VEĽKÍ AJ MALIČKÍ,
TEŠÍME SA NA VAŠE
USMIATE TVÁRIČKY!!!

Materská škola Jablonica oznamuje rodičom detí, že školský rok 2020/2021 sa začína v stredu 02.09.2020. Prevádzka MŠ bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod. za nasledujúcich podmienok: Podmienky otvorenia MŠ k 02. 09. 2020

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

 

Oznamujeme rodičom detí, že z dôvodu opatrení ÚVZ SR a RÚVZ, nebude možné v mesiaci september 2020 prechádzať cez areál Základnej školy do areálu Materskej školy. O otvorení priechodu v mesiaci október 2020 Vás budeme včas informovať.

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

Zamestnanci v  MŠ
Zadelenie učiteliek v triedach
Školský poriadok 2020/2021
Aktivity MŠ 2020/2021
Prevádzka MŠ
Režim dňa v MŠ
Naša MŠ
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
Úhrada poplatkov
Zloženie rady školy
Členovia rady rodičov
Hodnotiaca správa výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ 2019/2020

Zoznam žiakov v školskom roku 2020/2021

I. oddelenie - mladšia trieda
II. oddelenie - zmiešaná trieda (prízemie)
III. oddelenie - zmiešaná trieda (I. poschodie)