Obec Jablonica
Jablonica

Materská škola

 

Materská škola 

bude od 23.12.2019 (t.j. pondelok)

do 06.01.2020 (t.j. pondelok) zatvorená.

Prevádzka MŠ začína

07.01.2020 (t.j. utorok).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa
Materská škola
Červenej armády 759
90632 Jablonica
t.č. 034/658 3105
e-mail: materskaskola@jablonica.net

 

Zriaďovateľ:
Obec Jablonica
Trnavská 801
906 32 Jablonica

 

Zamestnanci MŠ
Triedy
Školský poriadok 2019-2020
Aktivity MŠ 2019/2020
Prevádzka MŠ
Režim dňa v MŠ
Charakteristika MŠ
Záujmové krúžky
Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu
Deklarácia práv dieťaťa
úhrada poplatkov
Členovia Rady rodičov

Zloženie rady školy
Hodnotiaca správa 2018_2019

Zoznam žiakov v školskom roku 2019/2020

Mladšia trieda
Zmiešaná trieda
Staršia trieda