Obec Jablonica
Jablonica

Výstrahy

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Upozorňujeme občanov, že SHMÚ vydal na dnes 10. 2. 2020 pre našu oblasť výstrahu 2. stupňa pred vetrom v čase od 12:00 hod do 20:00 hod. Preto odporúčame občanom, aby sa nezdržiavali na voľných plochách a pri labilných prekážkach, aby sa nezdržovali v oblastiach, kde by mohlo prísť následkom vetra k padaniu konárov, či stromov, prípadne iným, nepredvídaným nebezpečenstvám. Všetky odporúčania pri vzniku mimoriadnych udalostí sú zverejnené na webovej i facebookovej stránke obce.