Obec Jablonica
Jablonica

Voľby NR SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020,
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku


Viac informácií na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia pre voliča: http://www.minv.sk/?nr20-volic

Hlasovací preukaz: http://www.minv.sk/?nr20-preukaz

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia: http://www.minv.sk/?nr20-posta2
Vzor žiadosti s trvalým pobytom v SR

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta1
Vzor žiadosti bez trvalého pobytu v SR


e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov a doručovanie ďalších písomností týkajúcich sa volieb: obec@jablonica.net

e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net

e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec@jablonica.net


Obec Jablonica utvorila dva volebné okrsky:
 - volebná miestnosť okrsku č. 1 bude v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Jablonici. 
Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie č. 1 bola menovaná Mgr. Katarína Závišová, e-mail: katarina.zavisova@jablonica.net

- volebná miestnosť okrsku č. 2 bude v sále Kultúrneho domu v Jablonici.
Zapisovateľom okrskovej volebnej komisie č. 2 bol menovaný Mgr. Martin Štvrtecký, e-mail: martin.stvrtecky@jablonica.net


Zoznam kandidujúcich politických subjektov a zoznamy zaregistrovaných kandidátov môžete nájsť na stránke MV SR: http://www.minv.sk/?nr20_kandidati