Obec Jablonica
Jablonica

Voľby NR SR 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020,
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - v slovenskom jazyku


Viac informácií na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia pre voliča: http://www.minv.sk/?nr20-volic

Hlasovací preukaz: http://www.minv.sk/?nr20-preukaz

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia: http://www.minv.sk/?nr20-posta2
Vzor žiadosti s trvalým pobytom v SR

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta1
Vzor žiadosti bez trvalého pobytu v SR


e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov a doručovanie ďalších písomností týkajúcich sa volieb: obec@jablonica.net

e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: obec@jablonica.net

e-mailová adresa obce Jablonica na doručovanie žiadostí o voľbu poštou: obec@jablonica.net