Obec Jablonica
Jablonica

Základná škola

 

Škola

Škola

Základné informácie o Základnej škole Jablonica v školskom roku 2019/2020:
Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra Kukanová
Zástupca riaditeľky školy: Mgr. Drahotín Nečas
Počet pedagogických zamestnancov: 15
Počet nepedagogických zamestnancov: 9
Počet žiakov: 162, z toho 82 chlapcov a 80 dievčat
Počet tried: 9
Počet žiakov ŠKD: 57
Počet oddelení ŠKD: 2
Tel: 034/6583613
E-mail: zakladnaskolajablonica@gmail.com
Oficiálna stránka školy: http://www.zsjablonica.edupage.sk