Obec Jablonica
Jablonica

Drobná sakrálna architektúra

ArchitekturaV rokoch 1756 až 1758 dali zaťovia Júlie Ottlíkovej Imrich Boššáni a Ján Apponyi zrútiť starý kostol a na mieste, kde stál v pôvodnom kostole oltár, dali postaviť barokové súsošie kalvárie. Vyhotovená je z pieskovca na malom umele vyvýšenom centrálnom mieste ohradenom kamennou balustrádou. Na troch podstavcoch má umiestnenú skupinu Ukrižovania s plastikami Márie, sv. Jána a sv. Magdalény pri kríži, na strednom nadstavci reliéf Krista na Hore olivovej. Zábradlie je z čelnej strany otvorené do krátkeho schodišťa s balustrádou, na začiatku ktorej sa nachádzajú plastiky plačúceho svätého Petra a svätého Jána Krstiteľa a pri vyústení na terasu sochy malých anjelov s nápisovými kartušami.

ArchitekturaKalvária sa pripisuje J.J. Dorfmeisterovi. Na kartuši pod krížom je nápis s chronostikonom : ECCE SIGNVM CRVCIS IN QVO CRVCIFIXVS FVIT AVCTOR VITAE ORBIC. Rok postavenia je 1758. V obci sa zachovalo viacero sôch a krížov a o ich stavaní nachádzame záznamy v obecnej kronike. V roku 1713 dal jablonický obyvateľ Michal Markošický postaviť pred kostolom kríž na pamiatku zavraždeného misionára P. Kišša. V roku 1721 dal postaviť správca jablonického panstva Juraj Ragyoczi sochu sv. Jána Nepomuckého pri moste cez riečku Myjavu. Po zregulovaní riečky sa socha ocitla ďalej od jej koryta. V súčasnosti sa nachádza na mieste, kde sa križuje Ulica Červenej armády a Svätojánska. Pieskovcová socha zhotovená v barokovom štýle má na prednej strane podstavca nápis: HIC FVIT QVII DAM VENCESLAI REGIS SACRO SILENTIO VICIT SEPVLTVS AQVIS COELO VIVIT.

Architektura

Na Ulici Červenej armády pred bývalým pivovarom a apponyiovským majerom stojí tzv.Cholerová Panna Mária. Mariánska socha vytvorená z pieskovca v barokovom štýle je umiestnená na vysokom stĺpe. Vznikla na pamiatku obetiam cholery v roku 1866 v čase prusko - rakúskej vojny, kedy prišlo v dôsledku epidémie takmer k úplnému vyľudneniu obce. Sochu dali zhotoviť Martin Hajský a Režnák, sládek v miestnom pivovare. Je bez nápisu.

 

Architektura

 

Pred domom rodiny Drahošovcov stojí socha Piety na podstavci s nápisom. Pomník dala postaviť Anna Rehušová, rodená Drahošová v roku 1924. Vyhotovený je z pieskovca, dodatočne je dosť necitlivo kolorovaný. Oplotený je kovovou ohrádkou.


 

ArchitekturaMariánsky stĺp so sochou Panny Márie v hornej časti je umiestnený na ulici Riadok.
Na ľavej strane pri ceste do Osuského, pred cestou odbočujúcou k Valihorovmu mlynu, sa nachádza z tehál postavený štvorhranný stĺp, nazývaný Božia muka. Pravdepodobne bola vybudovaná preto, že do tejto časti chotára chodieval každoročne na Marka kňaz s procesiou svätiť oziminy.
Pri cestách sa nachádzajú i ďalšie kríže a pomníky postavené v rôznych obdobiach. Niektoré sú venované tým, ktorí tu tragicky zahynuli. Pri ceste smerom do Cerovej sa na pravej strane pred výrobným družstvom Kovotvar nachádza kríž Ignáca Hájička. Na pravej strane pri ceste do Osuského stojí kríž, ktorý dala v roku 1917 svojmu manželovi postaviť Anna Krištúfková, rodená Hájičková, na mieste jeho tragickej smrti. Na ľavej strane pri ceste na priehradu a Zrubánku stojí Beňákov - liatinový kríž na pieskovcovom podstavci. Drevené kríže boli postavené na Zrubánke a na Lipovci.