Obec Jablonica
Jablonica

Obnova fasády hasičskej zbrojnice, garáží a oplotenia

NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Ciele projektu
- obnova nevyhovujúcej povrchovej fasády hasičskej zbrojnice, garáží a priľahlého oplotenia
- zvýšenie atraktivity a vzhľadu obce
- vytvorenie priestoru pre organizovanie športových a kultúrnych podujatí
Identifikácia projektu
Os č.: 4 Realizácia prístupu Leader
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi č. 4: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia: 321 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka
Kód projektu: 441391200033
Číslo výzvy: 10/PRV/MAS39
Výška NFP: 12 219,86 €
Obdobie realizácie: november 2013 – december 2013

Dátum vloženia: 27. 12. 2013 22:05
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 22:07