Obec Jablonica
Jablonica

„Obnova parku v Jablonici - kráčajme spolu“ – V. etapa

jún 2019 - november 2019

Tento projekt finančne podporilo
MK SR

Keď sme v roku 2015 začali pripravovať podklady k celkovej obnove parku v Jablonici, vôbec sme netušili, že tento projekt nás bude sprevádzať ešte dnes. Od dohľadania a sumarizácie historických podkladov, dendrologických posudkov a konzultácií s pamiatkármi, sme v roku 2016 konečne kopli do zeme a obnovou vstupnej cesty a dvojradovej lipovej aleje realizovali prvé kroky postupnej obnovy historického parku, ktorý niekoľko desiatok rokov chátral a čakal na svoju ďalšiu príležitosť. Každým rokom sme priložili vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ruku k dielu a intenzívne pracovali na tom, aby sme sa dopracovali k prvej cestičke, prvej lavičke, či kvetinovej výsadbe, ktorou park konečne ožije.

            Aj v roku 2019 obec Jablonica získala finančnú podporu 23 000 € z MK SR a k tomu hradenie celkových mzdových nákladov pre 10 zamestnancov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka tejto dotácii sa nám v tomto roku podarilo zrealizovať ďalšiu časť cesty v parku pri rieke, opraviť a doplniť počet lavičiek v parku a intenzívne sa venovať zeleni. Tá je z pohľadu udržateľnosti parku najdôležitejšia, a preto sa jej chcem venovať osobitne.

            Historický park je z pohľadu záhradného architekta súborom mnohých vrstiev, ktoré spolu súvisia, a zároveň fungujú samostatne ale zároveň aj ako celok - organizmus, ktorý žije a rozvíja sa. Takýto park tvoria napríklad terénne modelácie, cesty a chodníky, lavičky a odpadkové koše, osvetlenie, detské ihrisko, trvalkové či letničkové výsadby, stromy, ale napríklad aj trávnik. My na všetky tieto vrstvy hľadíme samostatne aj z pohľadu celkovej obnovy, ktorá sa musí správne vymyslieť a naplánovať tak, aby viedla k obnove danej vrstvy, ale zároveň nepoškodeniu inej vrstvy.

            Typickým príkladom je napríklad etapizácia výrubov a výsadby stromov. Určite ste postrehli čistenie parku v prvom roku realizácie obnovy, ktorá značne park otvorila. Každým rokom v parku spadlo niekoľko nebezpečných stromov, ale až tento rok sme mohli z hľadiska stabilizácie porastov v parku realizovať významné výruby nebezpečných stromov. A to hlavne preto, aby sme mohli predvídať a vyhodnotiť reakciu porastov na čistenie v prvom roku projektu. Týmto rokom sme tak park z hľadiska starých, mŕtvych a nebezpečných stromov stabilizovali a zvýšili tak bezpečnosť v parku. Na to nadväzuje výsadba mladých stromov a kríkov, ktorých fakt nie je málo, a každým rokom budeme pokračovať a výsadby rozširovať. Budúci rok sa môžeme tešiť na prvé tulipánové výsadby, ktoré sme tento rok založili. Zaujímavým prvkom bude aj kruhová lavica, ktorá bude zaujímavým stretávacím prvkom. Máme pripravený projekt detského ihriska, ktoré v parku vznikne a pripravujeme projekt osvetlenia v parku. Budúci rok počítame s ďalšími výsadbami a ďalšími cestičkami. Pravdepodobne v parku pribudne samostatné zázemie pre všetky kultúrne akcie, ktoré už v parku prebiehajú alebo sa ich organizácia plánuje. A bude aj tanečný parket.

            Nič z toho všetkého by sa nám nepodarilo bez dotačnej podpory Ministerstva kultúry. Len vďaka tomu projekt v parku beží už 5 rokov pretože z rozpočtu obce by niečo takéto financovať nebolo možné. Navonok to vidieť nie je, ale je za tím veľa organizačnej práce. Príprava a administratíva dotácie, hľadanie zamestnancov a práca s nimi, koordinácia prác a technologických postupov, dokumentácia a príprava projektu a mohli by sme pokračovať. Najväčšia vďaka za to patrí starostovi obce a všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. Ja verím, že nikoho z nás zanietenie a chuť pokračovať neopustí, a že o dva či tri roky budeme môcť skonštatovať: „Náš park je hotový a krásny ako kedysi.“

Ing. Ján Salanci
koordinátor projektu revitalizácie parku

Dátum vloženia: 17. 1. 2020 10:04
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 1. 2020 10:16