Obec Jablonica
Jablonica

Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Ciele projektu
- rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu v obci Jablonica
Identifikácia projektu
Os č.: 4 Realizácia prístupu Leader
Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi č. 4: 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Kód opatrenia: 321 Základné služby pre hospodárstvo a obyvateľstvo vidieka
Kód projektu: 441391000001
Číslo výzvy: 01/PRV/MAS39
Výška NFP: 57 007,03 €
Obdobie realizácie: júl 2011 – október 2011

Dátum vloženia: 31. 10. 2011 21:46
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2015 21:54