Obec Jablonica
Jablonica

Samospráva

Obec Jablonica
Obecný úrad
Trnavská 801
906 32 Jablonica


tel.: 034/6583 123
mobil: 0948 021 774
fax.: 034/6583 246
e-mail: obec@jablonica.net
oficiálna stránka obce na FB: https://www.facebook.com/jablonica.sk/
IČO: 00309583
DIČ: 2021086749
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0092 4182

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Starosta
Ing. Silvester Nestarec
tel: 034/6583 123
mobil: 0948 074 433
mailový kontakt:
starosta@jablonica.net
podnety@jablonica.net

Sekretariát a pokladňa
Adnrea Stančíková - andrea.stancikova@jablonica.net

Úsek personálnej agendy a miezd, evidencie obyvateľstva a matrika
Mgr. Katarína Závišová - katarina.zavisova@jablonica.net

Úsek daní, poplatkov a ŽP
Zlatica Škápiková - zlatica.skapikova@jablonica.net
Ing. Denisa Hazuchová - denisa.hazuchova@jablonica.net

Úsek účtovníctva, rozpočtu a správy majetku
Erika Dvorská - erika.dvorska@jablonica.net   
Ľubica Križánková - lubica.krizankova@jablonica.net

Úsek verejného obstarávania, európskych fondov, grantov, dotácií a správy IT
Mgr. Martin Štvrtecký - martin.stvrtecky@jablonica.net