Obec Jablonica
Jablonica

Starosta obce

Starostom obce Jablonica bol v komunálnych voľbách na volebné obdobie 2018 - 2022 opätovne zvolený Ing. Silvester Nestarec.
Kontaktovať ho môžete:
e-mailom: starosta@jablonica.net
telefón: 034/6583 123
mobil: 0948 074 433

POVERENIE NA ZASTUPOVANIE STAROSTU OBCE JABLONICA

Oznámenie k 30. 04. 2022 (3 MB)
Prílohy:
Listy vlastníctva (34.37 kB)