Obec Jablonica
Jablonica

3. zmena rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2022

Dátum zvesenia: 29. 9. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký