Obec Jablonica
Jablonica

Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby - „Plocha pre mobilnú triediareň odpadu“

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký