Obec Jablonica
Jablonica

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30. 6. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký