Obec Jablonica
Jablonica

VZN obce Jablonica č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica

Dátum zvesenia: 27. 6. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký