Obec Jablonica
Jablonica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce Jablonica

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Jablonica

Obec Jablonica  u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 1. Patrik Lončík, 49 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
 2. Silvester Nestarec, Ing., 58 r.,  starosta obce, nezávislý kandidát

 

                                                                                                       Mgr. Katarína Závišová

                                                                                                         Zapisovateľka MVK

V Jablonici 06.09.2022


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jablonici

Obec Jablonica u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

Kandidáti:

 1. Libor  Dohnálek, Ing., 44 r., Lesný inžinier, nezávislý kandidát
 2. Lenka Fedorová, Mgr., 41 r., verejná správa, nezávislá kandidátka
 3. Ľuboš Hazucha, Mgr., 43 r., projektový manažér, Starostovia a nezávislí kandidáti
 4. Igor Horník, 49 r., SZČO, Slovenská národná rada
 5. Zuzana Koch, 34 r., vychovávateľka v ŠKD, Slovenská národná rada
 6. Eva Kosová, Mgr., 53 r., asistentka riaditeľa, nezávislá kandidátka
 7. Marek Križan, 45 r., vedúci prevádzky, nezávislý kandidát
 8. Ľubomír Malík, 37 r., podnikateľ, Slovenská národná strana
 9. Zuzana Mikulčíková, 44 r., vedúca predaja, zástupca vedúceho pobočky, nezávislá kandidátka
 10. Marek Škápik, Mgr., 46 r., príslušník Finančnej správy, nezávislý kandidát
 11. Peter Vrábel, 40 r., predajca, nezávislý kandidát

 

                                                                                                     Mgr. Katarína Závišová

                                                                                                         Zapisovateľka MVK

V Jablonici 06.09.2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022 Zodpovedá: Mgr. Martin Štvrtecký