Jablonica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce Jablonica č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

VZN 2 2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,61 kB
Stiahnuté: 123×

Dodatok č. 2 k VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

Dodatok č. 2 k VZN 2 2017 o prideľovaní bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,19 kB
Stiahnuté: 168×

Dodatok č. 2 k VZN obce Jablonica č. 3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

Dodatok č. 2 k VZN 3 2015 sprava_pohrebisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,74 kB
Stiahnuté: 127×

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 sprava_pohrebisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,56 kB
Stiahnuté: 362×

VZN obce Jablonica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Jablonica

VZN 2 2020 Ochranné pásmo pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,93 kB
Stiahnuté: 249×

VZN obce Jablonica č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica

VZN 1 2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,67 kB
Stiahnuté: 315×

VZN obce č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN 5 2019 o dani z nehnuteľnost 2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,59 kB
Stiahnuté: 770×

VZN obce Jablonica č. 2/2019 o organizácií miestneho referenda v obci Jablonica

VZN č. 2 o miestnom referende_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,74 kB
Stiahnuté: 695×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

dodatok_1_VZN_2_2017_o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,4 kB
Stiahnuté: 824×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce

dodatok_1_VZN_4_2016_o tvorbe a použití fondu PÚaO nájomných bytov vo vlastníctve obce_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,77 kB
Stiahnuté: 842×

VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

VZN_2_2017_nakladanie_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,44 kB
Stiahnuté: 731×

VZN obce Jablonica č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

vzn_1_2017_znecist_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,52 kB
Stiahnuté: 709×
Zobrazené 1-20 z 300