Obec Jablonica
Jablonica

Jablonický kroj v TV Senzi

Jablonický kroj v TV Senzi

jablonický kroj

Koncom januára som dostala pozvanie ísť prezentovať naše Záhorie - Jablonicu - jablonický kroj do TV SENZI, natáčať reláciu "Posedenie pri vínečku", venovanú k sviatku Medzinárodného dňa žien. Takéto pozvanie nedochádza často a nepatrí sa odmietnuť. Počet "účinkujúcich" v tejto relácii bol stanovený na štyri pozvané ženy - každá z inej oblasti a ja som sama mala ukázať a reprezentovať krásu ženského sviatočného odevu na Záhorí, aký v minulosti  v Jablonici a okolí, hrdo nosili naše mamy. No predsa mi nedalo organizátora osloviť a požiadať, aby sme mohli ísť dve. Áno, a tak sme sa spolu s Annou Dingovou zúčastnili tejto krásnej akcie. Natáčanie sa konalo v jednej útulnej vinárni v Senici v piatok 31. januára. Našou úlohou bolo prezentovať ženský sviatočný odev - priblížiť históriu kroja, popísať jednotlivé časti, materiál a techniku vyšívania. Keďže sa zaoberám obnovou, šitím a vyšívaním krojových častí, nebol problém doplniť aj rekvizity - krojové bábiky, vyšívané zástery, doplnená bola aj mužská vyšívaná košeľa a žinky, zo starších častí kacabajka, plyšové strapcové ručníky a pod. Okrem týchto častí kroja aj prezentovať obec, históriu, kultúrne akcie a pokračovateľov starých tradícií na dedine.

Obidve vyparádené nás s úžasom privítali a my sme zasadli pred kameru. Hovoriť o histórii kroja a všetko čo s tým súvisí, kedy sa aký odev nosil, hovoriť o kultúrnych aktivitách v obci - spomenuli sa stretnutia okresných krojových skupín, spevácky súbor, Jablonická pamätná izba, si vyžaduje minimálne poldňové vysielanie, aj to by sme asi nepovedali všetko. Natáčanie bolo ukončené záberom na rýchle čepenie nevesty a svadobnou piesňou. Jednotlivé vstupy rozhovorov dopĺňal spev, hra na heligónke a akordeóne.

Relácia bude mať dĺžku iba cca. 40 minút, bude odvysielaná k sviatku MDŽ - "Posedenie pri vínečku" - venované ženám. Termín vysielania bude po oznámení doplnený, uskutoční sa na stanici TV Senzi trikrát. Takže aj my sme zvedavé a "uvidíme čo uvidíme".

Na záver chcem veľmi pekne poďakovať autorovi tejto relácie "Posedenie pri vínečku", (ktorá býva v TV každý týždeň s inou témou), že k natáčaniu tejto časti pozval nás  "jaboničanky", že sme mohli ukázať našu históriu, v ktorej je kus lásky, kus srdca, kus domova. Je to veľká pocta pre Jablonicu. Ďakujeme.                                

Anna Kováčová

Dátum vloženia: 4. 2. 2020 9:50
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 2. 2020 13:11
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK

Portál plat starostu

Ocenenie