Obec Jablonica
Jablonica

Kolumbárium na rímskokatolíckom cintoríne

Kolumbárium na rímskokatolíckom cintoríne

cintoríny

Ako ste si iste mnohí z vás občanov, ale aj návštevníkov obce, počas "Dušičiek" a návštev rímskokatolíckeho cintorína všimli, že hneď za bránou, bližšie k Domu smútku, je dokončené nové kolumbárium - urnová stena na ukladanie urien s pozostatkami zosnulých. Obec sa rozhodla kolumbárium vybudovať na základe zvýšeného dopytu po tejto forme pochovávania, a poskytnúť tak ďalšiu službu občanom naviac. Kolumbárium obsahuje 24 výklenkov, kde do každého výklenku bude možné uložiť 4 urny. Občan si bude môcť prenajať urnovú schránku a zaplatiť poplatok za kamennú tabuľu, ktorá výklenok uzatvára.

Bližšie informácie o poplatkoch a presných podmienkach prenájmu budú uvedené po prijatí Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica na najbližšom riadnom zasadnutí zastupiteľstva obce.

Dátum vloženia: 13. 11. 2023 15:50
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2023 16:13
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký