Obec Jablonica
Jablonica

Rekonštrukcia cesty I/51 v Jablonici a dopravné obmedzenia

Rekonštrukcia cesty I/51 v Jablonici a dopravné obmedzenia

cesta 1. triedy I/51

Oznamujeme občanom, že v čase od 20. 09. do 01. 10. 2021 bude v obci Jablonica prebiehať 1. etapa rekonštrukcie cesty I. triedy I/51 podľa nasledovného harmonogramu:

20. 09. - 24. 09. 2021
pravý jazdný pruh z obce za mostom smerom na Senicu (96,750 - 94,740 km)
- frézovanie asfaltového krytu o hr. 60 - 80 mm -svetelná signalizácia + regulovčíci
- recyklácia krajnice o šírke 100 cm o hr. 200 mm - svetelná signalizácia + regulovčíci

pravý jazdný pruh do obce od Bielej hory (99,100 - 97,800 km)
- frézovanie asfaltového krytu o hr. 60 - 80 mm -svetelná signalizácia + regulovčíci
- recyklácia krajnice o šírke 100 cm o hr. 200 mm - svetelná signalizácia + regulovčíci

27. 09. - 01. 10. 2021
pravý jazdný pruh do obce (99,100 - 97,800 km) a pravý jazdný pruh z obce (96,750 - 94,740)
-spojovací asfaltový postrek - svetelná signalizácia + regulovčíci
-pokládka výstužného materiálu geomreža - svetelná signalizácia + regulovčíci
-pokládka ložnej vrstvy asfaltového betónu o hr. 60 mm - svetelná signalizácia + regulovčíci

Upozorňujeme občanov, že uvedený harmonogram je len orientačný a môže prísť k zmenám !

V dňoch 25. 09. - 26. 09. 2021 počas jablonických hodov sa nebude pracovať a bude zabezpečený prejazd áut v oboch jazdných pruhoch s minimálnymi obmedzeniami.

Mostný objekt (96,750 km) nie je riešený v tejto prvej etape čiastočnej uzávery, bude riešený osobitne v trvalej uzávere z dôvodu prejazdnosti len v jednom jazdnom pruhu.

Dátum vloženia: 14. 9. 2021 14:03
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 9. 2021 14:10
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK