Obec Jablonica
Jablonica

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

elektronické služby

Mám uhradený nájom za hrobové miesto? A ďalšie informácie ohľadom hrobových miest nájdete na www.jablonica.cintoriny.sk

Naša obec má zverejnený cintorín na internete, kde si môžete nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína. K dispozícií sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách. Všetky tieto informácie si môžete nájsť pohodlne a rýchlo aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína. Virtuálny cintorín je umiestnený na portáli www.cintoriny.sk na adrese www.jablonica.cintoriny.sk

Ako návštevníci portálu máte možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžete položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy. Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych.

Dátum vloženia: 24. 11. 2022 15:32
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2022 15:43
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2022

Pasport MK

pasport MK