Obec Jablonica
Jablonica

Zber nebezpečného odpadu

Zber nebezpečného odpadu

nakladanie s odpadom

Oznamujeme občanom, že vo dvore Obecného úradu Jablonica bude umiestnený kontajner na nebezpečný odpad od štvrtka 22. 10. 2020 do soboty 24. 10. 2020 v čase:

vo štvrtok 22. 10. 2020 od 13.00 do 17.00 hodiny          
v piatok 23. 10. 2020 od 08.00 do 17.00 hodiny               
v sobotu 24. 10. 2020 od 08.00 do 13.00 hodiny

Zberané nebezpečné odpady:
– elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky, rádiá, videá, iné spotrebiče...),
– olovené batérie, akumulátory, monočlánky,
– žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť,
– odpadové oleje,
– odpadové farby, laky, obaly z nich.

Ak budete odovzdávať nebezpečný odpad v nádobe, tak tá musí byť riadne uzavretá a zabezpečená tak, aby sa zamedzilo vyliatiu odpadu.

Je prísne zakázané do kontajnera umiestňovať neidentifikovateľné a neznáme látky a iný ako nebezpečný odpad !

Dátum vloženia: 2. 10. 2020 13:15
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 10. 2020 13:50
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK