Obec Jablonica
Jablonica

"Až napadne sneh..."

"Až napadne sneh..."

výstava MUDr. Anny Olšovskej

V sobotu 14. 12. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy obrazov a keramík pani doktorky Anny Olšovskej s názvom Až napadne sneh. Výstavou predstavila svoju záľubu vo výtvarnom umení, ktorému sa venuje už niekoľko rokov. Vo výbere zo svojej tvorby predstavila sakrálne a zimné motívy a prostredníctvom svojich diel nám priniesla adventnú náladu. Predstavila široký záber výtvarných techník od kresieb uhľom, suchým pastelom, cez kombinované techniky k maľbám temperou a akrylom na plátne, až po glazovanú keramiku. Úvodné slovo predniesol pán učiteľ Štefan Orth zo Základnej umeleckej školy v Senici a o hudobný sprievod hrou na akordeón sa postaral David Černek z Jablonice, ktorý je žiakom pani učiteľky Anny Rýzkovej zo ZUŠ Senica. Pani doktorka Olšovská vo svojom srdečnom príhovore venovala osobité miesto aj svojmu vzťahu k Jabloničanom a Jablonici. Otvorenie výstavy sa tešilo veľkej účasti návštevníkov, ktorí si v príjemnej až rodinnej atmosfére so záujmom prezreli diela autorky. V predsálí výstavy boli nainštalované detské práce jablonických žiakov ZUŠ Senica, ktoré vedie pán učiteľ Mário Harnúšek, čím sa posilnilo adventné posolstvo výstavy pani doktorky, a zároveň vytvorilo aj milý odkaz k jej poslaniu detskej lekárky, ktorému sa MUDr. Anna Olšovská venuje v Jablonici už štyri desaťročia. 

Mgr. art. Ľudmila Pilná

Dátum vloženia: 13. 1. 2020 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 1. 2020 11:46
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2023

Pasport MK

pasport MK