Obec Jablonica
Jablonica

Čistý chotár 2018

Čistý chotár 2018

brigáda Čistý chotár

V sobotu 21. apríla sa tak, ako každý rok, uskutočnila akcia Čistý chotár, do ktorej sa zapájajú členské obce MAS Podhoran. Touto ušľachtilou brigádou každú jar odľahčia obyvatelia podmalokarpatskej oblasti prírodu od nechceného odpadu, ktorým „poznačia“ životné prostredie tí, ktorým je pravdepodobne príroda ľahostajná.
Sobotné počasie bolo veľmi prajné práci vonku, a tak sme mohli pri Obecnom úrade v Jablonici privítať vyše 100 dobrovoľníkov z radov organizácií pôsobiacich v obci - v najväčšom počte Dobrovoľný hasičský zbor a Poľovnícke združenie, ďalej Klub slovenských turistov, Únia žien, Kynológia Jablonica, KK Barvínek, Jednota dôchodcov a TJ Tatran Jablonica, mamičky s deťmi, ale aj občanov, ktorí sa podujali na čistenie jablonického chotára. Po rozdelení „revírov“ sme spoločne zbierali odpad a zveľaďovali prostredie v lokalitách: Biela Hora, cesta smerom do Čurajovej doliny, Zrubánka, okolie OcÚ a centrum obce, Pláňava a okolie Zberného dvora, okolie cesty smerom na Cerovú, okolie cesty smerom na Osuské a od Vývozu až po Agrovýkrm. Už z vyššie uvedených priestranstiev vyplýva, že najväčším znečisťovateľom sú vodiči vozidiel, ktoré prechádzajú našou obcou a neuváženým spôsobom vyhadzujú odpad do prírody. Je problematické priviesť odpad do cieľa cesty a vyhodiť ho do smetnej nádoby? Na druhej strane musíme konštatovať, že občania Jablonice pozitívne zlepšili trend (ne)vytvárania čiernych skládok. Na uloženie odpadu rôzneho druhu máme zriadený Zberný dvor, kam môžeme odpad po vyseparovaní odvážať. Dúfame, že v oblasti nakladania a triedenia odpadu sa budú naďalej naši občania ale aj návštevníci obce zlepšovať a brigáda Čistých chotár bude čím ďalej viac o zveľaďovaní nášho okolia ako o zbieraní odpadu, ktorý nemá v prírode čo hľadať.
Všetkým zúčastneným občanom ďakujeme za prácu, ktorú odviedli a taktiež ďakujeme občanom, ktorí sa zodpovedne správajú k prostrediu, v ktorom spoločne žijeme.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 23. 4. 2018 15:13
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 4. 2018 11:06
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký