Obec Jablonica
Jablonica

Čistý chotár 2019

Čistý chotár 2019

jarná brigáda

                   Na začiatku jari sa v sobotu 23. 3. 2019 uskutočnil v našej obci už 8. ročník brigády Čistý chotár, ktorá sa v priebehu marca a apríla vyhlasuje postupne vo všetkých obciach, ktoré sú združené v MAS Podhoran. Vplyvom teplého a slnečného počasia a stále väčšej uvedomelosti občanov týkajúcej sa ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi sa na tomto ročníku zúčastnil zatiaľ rekordný počet brigádnikov, niečo okolo 150. Ráno si zúčastnení vo dvore Obecného úradu vyzdvihli vrecia na odpad, občerstvenie, pracovné pomôcky a vydali sa do lokalít, ktoré najviac trpia znečisťovaním odpadmi, prípadne potrebujú skrášlenie po zimnom odpočinku. V tomto ročníku sa taktiež kládol silný dôraz na separovanie vyzberaného odpadu, aby sme ešte viac spoločne znížili dopady na životné prostredie a aj finančnú záťaž za vývoz a skládkovanie. O úspechu akcie svedčí nielen veľký počet zapojených občanov naprieč všetkými vekovými kategóriami, ale aj množstvo ton odpadu, ktoré šikovní brigádnici vyzbierali priamo v obci,  ale aj v širokom extraviláne obce. Účastníci taktiež skrášlili niektoré najfrekventovanejšie priestory v obci. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli svojou prácou k vyčisteniu a skrášleniu chotára Jablonice na začiatku nového vegetačného obdobia. Veríme, že i takáto brigáda prispeje k tomu, aby si stále viac občanov uvedomovalo potrebu chrániť prírodu, správne nakladať s odpadmi a pekne udržiavať okolie svojich príbytkov. I okoloidúci vodiči si snáď vstúpia do svedomia a začnú odpady vyhadzovať v cieli svojej cesty alebo počas prestávok do smetných nádob, keď vidia to množstvo ľudí popri ceste ako zbierajú odpadky rôznych druhov.

                Tešíme sa opäť na všetkých pri brigáde na jar v roku 2020 a dúfame, že Čistý chotár bude zase o kúsok viac o spoločnom stretnutí v prírode a „kozmetickom“ skrášľovaní našej obce ako o plných vreciach toho, čo do prírody absolútne nepatrí.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 25. 3. 2019 11:14
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 3. 2019 8:21
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK

Portál plat starostu

Ocenenie