Obec Jablonica
Jablonica

Jablonická pamätná izba

Jablonická pamätná izba

slávnostné otvorenie

Modlitbou  za rodičov chceme otvoriť dnešný deň.
Tak počúvaj chvíľku človek, stíchni a počúvaj hlbinu duše.
Otvor a čítaj dnes knihu spomienok:

Pomaly kráčam po známej ceste, vôkol sa pozerám a plakať sa mi zachce.
Kostolík sa vypína z ďaleka, pri ňom sa zastavím, no nevidím tu už toho človeka.
Niet tu už človeka čo za rána, za rosy, kosičku zobral a trávičku pokosil.
Niet tu už ženičiek, ich spev už nepočuť, už niet tej krásy,
v ktorej odeté cestou ku kostolu kráčali.
Niet tu už tých susedov, rodičov, starých mám.
Už len spomienky nás pozývajú do ticha.

V dedinke vidím domček malý, v ňom izba jednoduchá,
a v tom dome láskou dýcha každá bytosť živá.
Bola to mama, otec, sestra, brat, starenka, stareček.
Do svojho ľudského batôžka dostali silu pracovať
- obrobiť polia, nachovať dobytok, viesť domácnosť, rodinu.
Dostali pokoj – aby zmenil ich únavu na radosť.
Dostali pevné plecia – aby uniesli každodenné starosti.
Dostali súcit – aby pomáhali tým, ktorí majú smäd, aby im ukázali prameň.
na svoju únavu, starosti, žiaľ – iba jeden liek poznali.
S ružencom v ruke a s modlitbou na perách liečili bolesť, smútok,
ďakovali za život, úrodu, za zdravie, za deti a prosili Pána Boha
o dar prežiť ďalší nastávajúci deň.

Postoj a čítaj dnes knihu spomienok.

Zatvor oči a načúvaj – načúvaj piesni zeme, kde kolíska tvoja sa rozhojdala,
kde z pŕs matere do tvojich svalov sa sila zeme vliala.
Zatvor oči a pozeraj – pozeraj na film, čo príroda tvojim očiam dala,
na film, v ktorom domovina tvoja hlavnú rolu hrala.
Zatvor oči a zaplač – zaplač za všetkým,
čo domovizeň táto tvojej duši dala a zaplač za všetkým,
čo voda v doline do priehrady vzala.
Postoj a uľaví sa duši tvojej.
Postoj a pomodli sa za všetkých, čo vzišli z rodnej hrude tvojej.

 

Človek má rôzne nápady. Dobré, zlé i zbytočné. A práve tým dobrým nápadom bolo zriadiť v našej obci PAMÄTNÚ IZBU. Izbu, ktorá by nám starším pripomínala našich rodičov, našich prarodičov, obdobie v akom žili. Preto sme oslovili cestou miestneho rozhlasu, ale i osobne Vás občanov, aby ste nám pri zriadení pamätnej izby pomohli. Ďakujeme  tým občanom, ktorí si našli čas a zo svojich príbytkov, z povalí, zo skríň, venovali alebo zapožičali obci staré historické veci na zriadenie JABLONICKEJ PAMÄTNEJ IZBY. Do tejto akcie sa zapojilo celkom 38 občanov a obecný úrad. Celkom sa do dvoch uvoľnených priestorov Domu služieb v Jablonici nazbieralo asi 440 vecí. Občania zo svojich „zbierok“ priniesli maľované taniere a hrnčeky, hlinené džbány, starodávne kuchynské potreby, obrazy, pracovné náradia, rôzne starodávne výšivky, konopné plachty, konopné prestieradlá bohato vyšívané, súčasti pracovných a sviatočných odevov – krojov ženských a mužských, čižmy ku kroju, rôzne druhy nábytku (stoly, stoličky, postele, kanapu, kolísky, truhlice, kolovrátky). Zriadili sme dve miestnosti, kde máme možnosť vidieť starodávnu izbu, v akej bývali naši predkovia, časť zariadenia kuchyne a časť pracovných nástrojov, s ktorými v minulosti pracovali.
Najhodnotnejšími a najkrajšími vzormi sú oblečené štyri figuríny do odevov – krojov, ktoré boli kedysi pýchou Jablonice: žena oblečená v pracovnom letnom kroji, žena oblečená v zimnom kroji, žena oblečená vo sviatočnom kroji a muž taktiež oblečený vo sviatočnom kroji. Dnes už nosenie takéhoto odevu v obce bežne nevidíme.
Veríme, že tieto dve miestnosti nám pripomenú minulé obdobie, obdobie, kedy žili naši rodičia, starí rodičia a spomienkou zájdeme do obdobia  a do rokov, v ktorých nás vychovali a kde sme vyrástli. Teraz našim deťom a vnúčatám chceme týmto ukázať ako sa kedysi dávno bývalo.
Nech slúži naša JABLONICKÁ PAMÄTNÁ IZBA občanom, rodákom, žiakom základnej školy a materskej školy, občanom zo susedných obcí a iným návštevníkom.
Menovite ďakujeme týmto občanom, ktorí na zriadenie tejto izby veci priniesli (číslo domu, počet ks):
Baňárková Eva, 572,  (17 ks)
Baňáreková Eva, 486, (4)
Bízková Anna, 572, (1)
Brezovská Anna, 730, (2)
Brkal Ján, 727, (2)
Búran Jozef, 464, (8)
Dingová Anna, 682, (52)
Dobiašová Daniela, 160, (7)
Fraňová Marta, 162, (8)
Hájičková Helena, 461, (30)
Hamerlíková Anna, 6, (4)
Harasníková Želmíra, 601, (2)
Hazuchová Alena, 643, (2)
Hlásničková Mária, 385, (3)
Janovec Ivan, 542, (1)
Jánošík Vladimír, 569, (4)
Jastrábová Anna, 547, (5)
Jednota dôchodcov, ZO, (6)
Kabaňová Magda, 333, (6)
Karaffa Štefan, 755, (15)
Kováčová Anna, 457, (119)
Kupková Anna, 712, (7)
Mihalovičová Marta, 389. (4)
Mihelová Jana, 231, (3)
Otépková Kvetoslava, 391, (6)
Patáková Anna, 785, (2)
Podskalská Alžbeta, 175, (2)
Sládková Helena, 657, (11)
Skachová Marta, 344, (10)
Šeligová Jozefína, 372, (1)
Šimková Oľga, 748, (17)
Šulla Dušan, 289, (1)
Tomková Martina, 134, (19)
Valášková Kvetoslava, 683, (1)
Valent Milan, 575, (11)
Vandeliová Emília, 148, (5)
Vulganová Oľga, 31, (2)
Závodná Katarína, 179, (2)
Obecný úrad, Jablonica, (22)
a Zberný dvor Jablonica, (16)

         Túto JABLONICKÚ PAMÄTNÚ IZBU zariadili – pripravili dve bývalé pracovníčky Obecného úradu Jablonica Anna Dingová a Anna Kováčová.

             Slávnostné otvorenie izby sa konalo 24. augusta 2018.

Anna Dingová a Anna Kováčová

 

Pamätnú izbu zariadili naše bývalé pracovníčky Obecného úradu pani Anna Dingová a Anna Kováčová.
Keď som ich oslovil s myšlienkou zriadiť pamätnú izbu a takouto formou oživiť v obci ľudovú tradíciu, neváhali. Keďže ľudová tradícia je obidvom blízka, s chuťou sa pustili do zabezpečovania a hľadania starožitností. Zozbieranie potrebného materiálu bolo na ich pleciach, museli viackrát osloviť občanov nielen v miestnom rozhlase, ale navštíviť ich aj osobne. Ako vidieť, stretli sa s ochotou našich občanov, ktorí poskytli vystavené veci darom, alebo zapožičaním. V dnešnej modernej dobe je to naozaj obdivuhodné, že ľudia si uchovávajú rôzne predmety, ktoré im pripomínajú časy dávno minulé. Aj touto cestou ďakujeme občanom za ich kladný prístup, lebo bez nich by nebolo čo vystaviť a zriadiť takúto pamätnú izbu.  Našou snahou bolo a tiež aj je, uchovať pre ďalšie generácie všetko krásne a vzácne čo našim predkovia používali a vytvorili.
Verím, že sa nám to zriadením tejto pamätnej izby aspoň čiastočne podarilo a bude o ňu záujem aj zo strany širokej verejnosti. Myslím, že pri jej návšteve si hlavne pamätníci oživia nejednu spomienku a okamih, ktorý im pripomenie svojich predkov. Veď len náš jablonický bohato vyšívaný kroj je vzácnosťou a má veľkú hodnotu.
Na záver mi dovoľte, aby som poďakoval pani Anne Dingovej a Anne Kováčovej, ktoré túto krásu nielen zozbierali, ale aj naaranžovali. V pamätnej izbe budú návštevníkov aj sprevádzať.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Dátum vloženia: 28. 8. 2018 8:44
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 8. 2018 9:40
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký