Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Oslava jubilea

Jubilanti

Dňa 26. júna sme pre našich jubilantov pripravili prijatie v obradnej sieni, aby sme spolu s nimi oslávili ich krásne životné jubileum a vyslovili im slová uznania a vďaky.
V prvom polroku tohto roka sa dožili krásneho životného jubilea a prijali naše pozvanie jubilanti: pani Albertína Pinkavová, Mária Poláková oslávili 80 rokov, pán Jaroslav Pok, Jozef Jánošík a František Cebula oslávili 85 rokov, a pán Michal Mesároš a František Krutý sa dožili krásnych 90 rokov.
V slávnostnom príhovore sa starosta obce Ing. Silvester Nestarec prihovoril aj týmito slovami: „Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Jedno však čas nedokázal zastaviť – váš čistý, úprimný a pozoruhodný vzťah k životu, k svojom blízkym, ktorým ste odovzdávali svoju lásku. A práve láska a porozumenie, ako aj vzájomná úcta vám pomáhali preklenúť životné prekážky, ktoré každodenný život prinášal.“
Pán starosta poďakoval jubilantom za ich celoživotnú prácu v prospech rodiny, spoločnosti i našej obce. Zaželal im, aby ich ďalšia jeseň života bola krásna, pokojná a slnečná, popretkávaná pevným zdravím, radosťou a potešením zo svojich najbližších.
Naši jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, z rúk starostu si prevzali kvety, členky ZPOZ im zaspievali a na spoločnom posedení spomínali na prežité roky.
Anna Dingová

zivot-v-obci/fotogaleria/stretnutie-jubilantov-v-1-polroku-2015-121sk.html

Dátum vloženia: 2. 7. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 7. 2015 0:00