Obec Jablonica
Jablonica

SPP žiada o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

SPP-distribúcia, a. s. žiada o spoluprácu

SPP-distribúcia, a. s. žiada o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku.

K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Dátum vloženia: 14. 3. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2015 0:00