Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov v 2. polroku 2015

Stretnutie jubilantov v 2. polroku 2015

27. 11. 2015

Aj v druhom polroku sme pre našich jubilantov pripravili prijatie v obradnej sieni dňa 27. novembra, aby sme spolu s nimi oslávili ich krásne životné jubileum.
V druhom polroku tohto roka sa krásneho životného jubilea dožilo 10 našich občanov, no zo zdravotných dôvodov neprišli všetci. Naše pozvanie prijali jubilanti: pani Ľudmila Bartošová, Jozefína Šeligová, ktoré oslávili 80 rokov, pani Anna Mikulová, Emília Hazuchová a pán Ján Barták oslávili 90 rokov.
V slávnostnom príhovore starosta obce Ing. Silvester Nestarec sa jubilantom prihovoril aj týmito slovami:“ Áno, roky zanechajú svoje stopy. Pribudnú vrásky, spomalí sa chôdza, možno sa stlmí hlas, ale duša prekypuje nezištnou láskou, verným priateľstvom a oddanosťou tak, ako v mladosti. Rokmi pribudnú aj skúsenosti, v dôsledku ktorých sa človek stáva múdrejším, rozhodnejším. Každý človek je iný, a kráča po svojej životnej púti so svojim osudom.“ 
Starosta obce poďakoval jubilantom za ich celoživotnú prácu, ktorú vykonali v prospech rodiny, spoločnosti i našej obce. Do ďalších rokov im zaželal veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Všetci jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety  a naše speváčky zo ZPOZu im zaspievali pekné ľudové piesne. Záver oslavy patril spoločnému posedeniu a spomienkam. A našim jubilantom  ani vysoký vek  neubral na dobrej nálade a veselo spomínali na prežité roky.
Anna Dingová, ZPOZ

Fotogaléria tu: fotogaleria/stretnutie-jubilantov-2-polrok-2015-155sk.html
 

Dátum vloženia: 7. 12. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2015 0:00