Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Prístrešky pre bicykle

IROP

Stručný popis projektu:
V posledných rokoch vzniká potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cieľom vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky je aj budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – mobiliáru pre cyklistov. Bez dostatočne kvalitného a kapacitne navrhnutého mobiliáru totiž nemajú kde cyklisti bezpečne uzamknúť bicykle, či prekonať niektoré špecifické typy prekážok.

Z toho dôvodu Obec Jablonica chce pristúpiť k budovaniu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v podobe prístreškov pre bicykle. Vytvorené bude celkom 5 prístreškov – 3 stanovištia, ktoré spolu vytvoria spolu 25 zastrešených parkovísk s možnosťou bezpečne uzamknúť bicykel. Prístrešky budú vzhľadom na čo najvyššiu vyťaženosť umiestnené na frekventovaných miestach v obci – pri zdravotnom stredisku, pošte a autobusovej stanici tak, aby boli základné služby v obci a prestup na verejnú dopravu dostupnejšie aj pre cyklodopravu a cyklistov.
plagát

Dátum vloženia: 27. 9. 2023 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2023 11:52
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký