Obec Jablonica
Jablonica

Ako vybaviť

V sekcii "Ako vybaviť" nájdete tlačivá na stiahnutie rozdelené podľa jednotlivých kategórií:

- Dane a poplatky

- Stavby

- Dotácie

- Životné prostredie

- Sociálna oblasť

- Súpisné čísla

 

Dane a poplatky

Evidenčná karta psa

Evidenčná karta psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,57 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 6. 4. 2022

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,97 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 3. 2. 2022

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,64 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 3. 2. 2022

Stavby

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

zmenauzivania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,4 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 3. 2. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

vydaniekolaudacneho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,97 kB
Stiahnuté: 1,688×
Vložené: 3. 2. 2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

rozhodnutieumiestniestavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,48 kB
Stiahnuté: 848×
Vložené: 3. 2. 2022

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnastavba_nove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,74 kB
Stiahnuté: 1,290×
Vložené: 3. 2. 2022

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav / udržiavacích prác

ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac21.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 1,026×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie na rozkopávku

rozkopavka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,4 kB
Stiahnuté: 955×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - podtláčanie

podtlacanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,91 kB
Stiahnuté: 888×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 784×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie

povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 698×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - prípojky

zvláštne užívanie MK-prípojky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 16. 6. 2022

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

predlzenie_dokonceniastavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,24 kB
Stiahnuté: 827×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o stavebné povolenie

stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,21 kB
Stiahnuté: 1,013×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

ziadost_potvrdenie_vek_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,55 kB
Stiahnuté: 696×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zbúraní stavby

ziadost o vydanie potvrdenia o zburani stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 687×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

odstraneniestavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,51 kB
Stiahnuté: 1,417×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

zmenastavbypreddokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,24 kB
Stiahnuté: 848×
Vložené: 3. 2. 2022

Dotácie

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky

Tlačivo - zúčtovanie dotácií ZO v obci.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 332×
Vložené: 3. 2. 2022
Zobrazené 1-20 z 28