Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Ako vybaviť

V sekcii "Ako vybaviť" nájdete tlačivá na stiahnutie rozdelené podľa jednotlivých kategórií:

- Dane a poplatky

- Stavby

- Dotácie

- Životné prostredie

- Sociálna oblasť

- Súpisné čísla

 

Dane a poplatky

Evidenčná karta psa

Evidenčná karta psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,57 kB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 6. 4. 2022

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,97 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 3. 2. 2022

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam - platné od 01. 09. 2023

Poucenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 26. 9. 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - platné od 01. 09. 2023

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 26. 9. 2023

Stavby a povolenia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

zmenauzivania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,4 kB
Stiahnuté: 213×
Vložené: 3. 2. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

vydaniekolaudacneho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 75,97 kB
Stiahnuté: 2,006×
Vložené: 3. 2. 2022

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

rozhodnutieumiestniestavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,48 kB
Stiahnuté: 956×
Vložené: 3. 2. 2022

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnastavba_nove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,74 kB
Stiahnuté: 1,468×
Vložené: 3. 2. 2022

Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav / udržiavacích prác

ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac21.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 1,129×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie na rozkopávku

rozkopavka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,4 kB
Stiahnuté: 1,093×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - podtláčanie

podtlacanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,91 kB
Stiahnuté: 996×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie vodnej stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 939×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie

povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34,5 kB
Stiahnuté: 814×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie - prípojky

zvláštne užívanie MK-prípojky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 16. 6. 2022

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

predlzenie_dokonceniastavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,24 kB
Stiahnuté: 1,002×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o stavebné povolenie

stavebne_povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,21 kB
Stiahnuté: 1,184×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

ziadost_potvrdenie_vek_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,55 kB
Stiahnuté: 813×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zbúraní stavby

ziadost o vydanie potvrdenia o zburani stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 791×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

odstraneniestavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,51 kB
Stiahnuté: 1,527×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie

UPI - žiadosť.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,21 kB
Stiahnuté: 85×
Vložené: 18. 9. 2023

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

zmenastavbypreddokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,24 kB
Stiahnuté: 943×
Vložené: 3. 2. 2022

Dotácie

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky

Tlačivo - zúčtovanie dotácií ZO v obci.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 404×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Tlačivo -žiadosť o poskytnutie dotácie z R obce.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 3. 2. 2022

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby / na povolenie zmeny stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečísťovania ovzdušia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,15 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 7. 6. 2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

ziadost_vydanie_suhlasu_uzivanie_MZZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,57 kB
Stiahnuté: 441×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

vyrub15.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,62 kB
Stiahnuté: 1,052×
Vložené: 3. 2. 2022

Sociálna oblasť

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

Ziadost_prvak.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,27 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 18. 3. 2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

ziadost_posudenie_odkazanosti_socialna_sluzba.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,06 kB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 3. 2. 2022

Súpisné čísla

Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu

žiad_súpčíslo-1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,81 kB
Stiahnuté: 843×
Vložené: 3. 2. 2022

Žiadosť o zrušenie a zmenu súpisného čísla na budovu

zrusenie_supisneho_cisla.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,78 kB
Stiahnuté: 666×
Vložené: 3. 2. 2022

Potvrdenia

Potvrdenie o veku stavby

ziadost_potvrdenie_vek_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,55 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 20. 10. 2023

Žiadosť o vydanie potvrdenia (súhlasu)

ŽoVP – kópia.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,02 kB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 18. 9. 2023