Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Komisie

1. Komisia finančná a správy obecného majetku

predseda: Mgr. Eva Kosová

členovia: Ing. Libor Dohnálek, Mgr. Marek Škápik, Mgr. Ľuboš Hazucha

zapisovateľka: Erika Dvorská

2. Komisia výstavby, ekológie a životného prostredia

predseda: Ing. Libor Dohnálek

členovia: Mgr. Ľuboš Hazucha, Mgr. Eva Kosová, Igor Horník

zapisovateľka: Mgr. Katarína Závišová

3. Komisia sociálna, starostlivosti o rodinu a verejný poriadok

predseda: Mgr. Eva Kosová

členovia: Mgr. Lenka Fedorová, Zuzana Mikulčíková, Mgr. Marek Škápik

zapisovateľka: Zlatica Škápiková

4. Komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania

predseda: Mgr. Lenka Fedorová

členovia: Ing. Libor Dohnálek, Peter Vrábel, Marek Križan

zapisovateľka: Erika Dvorská

5. Komisia na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra

predseda: Peter Vrábel

členovia: Igor Horník, Zuzana Mikulčíková

zapisovateľka: Andrea Stančíková

6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Mgr. Marek Škápik

členovia: Marek Križan, Igor Horník

7. Zbor pre občianske záležitosti

predseda: Anna Dingová

členovia: Alena Gurínová, Anna Hajdučková. Mgr. Bohumil Holásek