Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce

Dodatok č.1 k VZN obce Jablonica č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

dodatok_1 VZN č. 3_2018_miestne dane_poplatok_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,04 kB
Stiahnuté: 140×

VZN obce Jablonica č. 2/2019 o organizácií miestneho referenda v obci Jablonica

VZN č. 2 o miestnom referende_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,74 kB
Stiahnuté: 179×

VZN obce Jablonica č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

VZN 3 2018 o miestnych daniach a poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,38 kB
Stiahnuté: 258×

VZN obce Jablonica č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti

VZN 2 2018 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,94 kB
Stiahnuté: 198×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

dodatok_1_VZN_2_2017_o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,4 kB
Stiahnuté: 421×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce

dodatok_1_VZN_4_2016_o tvorbe a použití fondu PÚaO nájomných bytov vo vlastníctve obce_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,77 kB
Stiahnuté: 298×

VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

VZN_2_2017_nakladanie_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,44 kB
Stiahnuté: 440×

VZN obce Jablonica č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

vzn_1_2017_znecist_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,52 kB
Stiahnuté: 428×

VZN obce Jablonica č. 2/2016 Trhový poriadok obce Jablonica

vzn_2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Stiahnuté: 573×

VZN obce Jablonica č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vzn_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 513×
Zobrazeno 1-20 z 216