Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl a školských zariadení na území obce Jablonica

VZN č 1 o výške mesačného príspevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,94 kB
Stiahnuté: 40×

Dodatok č. 2 k VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

Dodatok č. 2 k VZN 2 2017 o prideľovaní bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,19 kB
Stiahnuté: 76×

Dodatok č. 2 k VZN obce Jablonica č. 3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

Dodatok č. 2 k VZN 3 2015 sprava_pohrebisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,74 kB
Stiahnuté: 52×

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

Dodatok č. 1 k VZN 3 2015 sprava_pohrebisk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,56 kB
Stiahnuté: 261×

VZN obce Jablonica č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Jablonica

VZN 2 2020 Ochranné pásmo pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 779,93 kB
Stiahnuté: 181×

VZN obce Jablonica č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica

VZN 1 2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja prevádzky služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,67 kB
Stiahnuté: 238×

VZN obce č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

VZN 6 2019 o miestnych daniach a poplatku za KO_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,38 kB
Stiahnuté: 374×

VZN obce č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN 5 2019 o dani z nehnuteľnost 2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,59 kB
Stiahnuté: 542×

VZN obce Jablonica č. 2/2019 o organizácií miestneho referenda v obci Jablonica

VZN č. 2 o miestnom referende_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,74 kB
Stiahnuté: 514×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

dodatok_1_VZN_2_2017_o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,4 kB
Stiahnuté: 751×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce

dodatok_1_VZN_4_2016_o tvorbe a použití fondu PÚaO nájomných bytov vo vlastníctve obce_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,77 kB
Stiahnuté: 652×

VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

VZN_2_2017_nakladanie_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,44 kB
Stiahnuté: 661×

VZN obce Jablonica č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

vzn_1_2017_znecist_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,52 kB
Stiahnuté: 636×
Zobrazené 1-20 z 277