Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce Jablonica č. 3/2015 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

vzn3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 653×

VZN obce Jablonica č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

vzn1_2015web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,94 kB
Stiahnuté: 581×

VZN č. 16/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jablonica

vzn16_2007b.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,37 kB
Stiahnuté: 605×

VZN č. 15/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

vzn15_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,37 kB
Stiahnuté: 517×

VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu

vzn1_2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,24 kB
Stiahnuté: 459×

VZN č. 6/2005 o vyhlásení závaznej části Územného plánu obce Jablonica

vzn6_2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,38 kB
Stiahnuté: 473×

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác na území obce Jablonica

1_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,45 kB
Stiahnuté: 326×

VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Jablonica

vzn1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,79 kB
Stiahnuté: 416×

VZN obce Jablonica č. 1/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Jablonica

vzn1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,47 kB
Stiahnuté: 937×

VZN obce > VZN zrušené

VZN obce Jablonica č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

VZN 3 2018 o miestnych daniach a poplatku za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 500,38 kB
Stiahnuté: 295×

VZN obce Jablonica č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti

VZN 2 2018 o dani z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,94 kB
Stiahnuté: 211×

Dodatok č. 1 k VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti

dodatok1_VZN_9_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,68 kB
Stiahnuté: 251×

Dodatok č. 1 k VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica

dod1_19_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,77 kB
Stiahnuté: 403×

VZN č 2/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vzn_2_2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 607,08 kB
Stiahnuté: 347×

VZN obce Jablonica č. 9/2015 o dani z nehnuteľnosti

vzn9_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 380,87 kB
Stiahnuté: 716×
Zobrazeno 21-40 z 221