Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Poslanci OZ

Poslancami Obecného zastupiteľstva boli v komunálnych voľbách na volebné obdobie 2022 - 2026 zvolení: 

Ing. Libor Dohnálek - dohnalek@zamedsk.sk

Mgr. Lenka Fedorová -​ fedovci@gmail.com

Mgr. Ľuboš Hazucha hazuchalubos@gmail.com

Igor Horník - hornikigor73@gmail.com

Marek Križan - marekamatikrizan@gmail.com 

Mgr. Eva Kosová - evkak16@gmail.com

Zuzana Mikulčíková - zuzanamikulcikova78@gmail.com

Mgr. Marek Škápik - m.skapik1@gmail.com

Peter Vrábel - vrabel.ptr@gmail.com