Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Jablonica

Vznik a vývoj organizácie

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vznikla v Jablonici v roku 1998.
Členskú základňu tvorilo 116 členov. Po roku nastali vo vedení organizácie zmeny. Predsedníčkou zostala Anna Hamerlíková, tajomníčkou Emília Horváthová, pokladníčkou Marta Krchňavá, členmi výboru Jozef Konečný a Alexandra Regásková.

Pravidelne sa členovia spolku stretávajú raz za mesiac, častejšie vtedy, keď má niektorí z čllenov jednoty meniny alebo narodeniny. Pri príležitosti Medzinárodného roka seniorov v roku 1999 zorganizoval spolok slávnostnú členskú schôdzu s kultúrnym programom, v ktorom sa predstavila recitáciou básní Milana Rúfusa Anna Vulganová, hrou na heligónku a spevom rodina Ing. Štefana Hamerlíka , na počúvanie a do tanca hral aj p.Bielokostolský. Starostka obce zablahoželal jubilantom. Na slávnostnom stretnutí v októbri 1999 oslávili manželia Sekáčoví zlatú svadbu. Na Luciu zvolal výbor slávnostné predvianočné stretnutie.

Za pomoci obecného úradu a sponzorov (PD Záhorie Jablonica ) usporiadala miestna organizácia Jednoty dôhodcov Slovenska zájazd, počas ktorého navštívili Rodný dom generála M. R. Štefánika v Košariskách, Vrbové a Piešťany. V roku 2000 zorganizovali zájazd do Trenčianskych Teplíc, navštívili Predajnú výstavu kvetov a záhradkárskych potrieb, zastavili sa aj v Múzeu SNR na Myjave.