Obec Jablonica
Jablonica

Kalendár podujatí

dátum názov podujatia
(účinkujúci)
miesto a čas konania organizátor
14.01.2023 Detský karneval KD Jablonica
14:00 - 18:00
Rodičovské združenie pri ZŠ
04.02.2023 1. kolo Slovenskej ligy boxu

KD Jablonica
od 11:00

Ľubomír Harasník a Box Club Holíč
18.02.2023 Pochovávanie basy (MINIBAND) KD Jablonica
od 19:30
DHZ Jablonica a Obec Jablonica
12.03.2023 Divadlo k MDŽ
(Divadlo TANDEM)
KD Jablonica
o 17:00
Obec Jablonica
20.04.2023 koncert Veselá trojka KD Jablonica o 18:00 agentúra PULZ
29.04.2023 Jablonická desiatka v obci ŠK Jablonica a Obec Jablonica
30.04.2023 Stavanie mája a majáles
(SENZI SENZUS)
vo dvore OcÚ Obec Jablonica

14.05.2023

Deň matiek KD Jablonica
o 14:00
ZŠ Jablonica a Obec Jablonica
27.05.2023 MDD park Obec Jablonica, organizácie, združenia
17.06.2023 Deň detského úsmevu v areáli ZŠ
od 10:00
Rodičovské združenie pri ZŠ
01.07.2023 Nočná hasičská súťaž park DHZ Jablonica
26.08.2023 Obecný deň na zelenej ploche Obec Jablonica
14.10.2023 Stretnutie dôchodcov
(DH ZÁHORIENKA)
KD Jablonica Obec Jablonica
31.10.2023 Lampiónový sprievod v obci Obec Jablonica, Zuzana Koch
10.11.2023 Akadémia k 55. výročiu ZŠ KD Jablonica ZŠ Jablonica
05.12.2023 Stretnutie s Mikulášom pred KD Obec Jablonica
16.12.2023 Vianočný koncert a vianočné trhy KD Jablonica Obec Jablonica

Kalendár podujatí bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2023

Pasport MK

pasport MK