Obec Jablonica
Jablonica

Kalendár podujatí

Zoznam spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na rok 2020

dátum názov podujatia miesto konania
18. 01.

Reprezentačný ples Korlat
(Korlat s.r.o.)

hosť večera: Cigánski diabli

sála DK

01. 02.

ZRUŠENÝ z dôvodu vysokej chorobnosti detí

Detský karneval
(ZŠ Jablonica)

sála DK
14:00 - 20:00

08. 02. Okresný ples DHZ - 30. ročník
(DHZ Jablonica)
sála DK
22. 02.

Pochovávanie basy (DHZ a Obec Jablonica)

hrá Miniband zo Smrdák


sála DK
od 20:00
 
08. 03.

Divadlo k MDŽ - "Ženský zákon"

účinkuje Špačinské divadlo + FS Trnafčan

sála DK
o 14:00
17. 03. Koncert Veselá trojka
(agentúra PULZ)

sála DK
o 18:00

01. 04.
-
05. 04.

Výstava vojenskej techniky

sála DK

25. 04. Majstrovstvá SR malých plemien
(Kynológia Jablonica)
cvičisko kynológie
30. 04.

Stavanie mája s májovou veselicou

hrá DH Záhorienka + krst CD

dvor OcÚ
02. 05. Jablonická desiatka - Memoriál Félixa Rímeša
(ŠK Jablonica a Obec Jablonica)
obec
08. 05. Apponyiho festival
(OZ Útulný domov)
kaštieľ
10. 05. Deň matiek sála DK
23. 05.

Memoriál Igora Horníka vo varení gulášu
(Igor Horník ml.)

dvor OcÚ
30. 05. MDD športovo-zábavné popoludnie (Obec Jablonica, Kynológia Jablonica a sponzori) park
04. 07. Nočná hasičská súťaž
(DHZ Jablonica)
park
22. 08.

Obecný deň

účinkujúci: Divadielko Jaja, Queenshow, Old school brothers, AT Band

dvor OcÚ

29. 08.
-
30. 08.

Historický festival s remeslami 
(OZ Útulný domov)
kaštieľ
02. 10.
-
05. 10.
Výstava plodov záhrad
(SZZ Jablonica)
sála DK
17. 10. Stretnutie dôchodcov

sála DK

14. 11. Farské posedenie pri cimbale
(Farnosť Jablonica)
sála DK
21. 11. Jablkovo-orechové hody
(Únia žien Jablonica)
sála DK
04. 12. Stretnutie s Mikulášom priestranstvo pred DK
04. 12. Stolnotenisový turnaj žiakov o pohár starostu obce sála DK
19. 12.

Vianočný koncert a vianočné trhy

vystúpi Dominika Mirgová

sála DK a priestranstvo pred DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam bude priebežne aktualizovaný.

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK