Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Kalendár podujatí

dátum názov podujatia
(účinkujúci)
miesto a čas konania organizátor
20.01.2024 Ples Korlat sála KD Korlat s.r.o.
27.01.2024 Detský karneval
(DJ Lukáš + prekvapenie pre deti)
sála KD
13:30 - 19:00
Rodičovské združenie pri ZŠ
03.02.2024 Školský ples

sála KD
od 20:00

Rodičovské združenie pri ZŠ
10.02.2024 Pochovávanie basy
(Miniband Smrdáky)
sála KD
od 19:30
DHZ Jablonica a Obec Jablonica
10.03.2024 Divadlo k MDŽ
(Divadlo na TrakOch, predstavenie: Dzjéra do sveta)
KD Jablonica
o 17:00
Obec Jablonica
27.04.2024 Jablonická desiatka v obci ŠK Jablonica a Obec Jablonica
30.04.2024 Stavanie mája a majáles
(Osuská kapela)

na zelenej ploche
o 16:30
pred KD
o 17:00

Obec Jablonica

12.05.2024

Deň matiek KD Jablonica
o 14:00
ZŠ Jablonica a Obec Jablonica
25.05.2024 Deň detského úsmevu areál ZŠ Rodičovské združenie pri ZŠ a ZŠ
01.06.2024 MDD park
od 14:00 do 18:00
Obec Jablonica, organizácie, združenia
29.06.2024 Nočná hasičská súťaž park DHZ Jablonica
31.08.2024 Obecný deň na zelenej ploche Obec Jablonica
12.10.2024 "V škole bez školy" - Deň otvorených dverí ZŠ areál ZŠ Rodičovské združenie pri ZŠ a ZŠ
12.10.2024 Stretnutie dôchodcov sála KD
od 14:00
Obec Jablonica
31.10.2024 Lampiónový sprievod v obci Obec Jablonica, Zuzana Koch
17.11.2024 Jablonický oškvarek asfaltové ihrisko v ZŠ Rodičovské združenie pri ZŠ
05.12.2024 Stretnutie s Mikulášom KD Jablonica Obec Jablonica
14.12.2024 Vianočný koncert a vianočné trhy KD Jablonica Obec Jablonica

Kalendár podujatí bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.