Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Aktuálne znenie ÚPN-O

(naposledy aktualizované dňa 07. 01. 2019)

Územnoplánovacia dokumentácia obce Jablonica vrátane Zmien a doplonkov č. 1/2011, 2/2015 a 3/2017:
Komplexný výkres
Komplexný výkres
Výkres regulácie