Obec Jablonica
Jablonica

Pozvánky 2022

Vážení turisti

Pred nedávnom sme privítali nový rok 2022. Pokračuje zložité obdobie vzhľadom na terajšiu epidemiologickú situáciu a nie je predpoklad že sa v tomto mesiaci uskutoční členská schôdza, chcem Vás preto znova týmto spôsobom informovať o najbližších úlohách a podujatiach v činnosti turistiky klubu KST Jablonica.

Boli doručené celoslovenské kalendáre na rok 2022, tieto sú k dispozícii u členov výboru KST Jablonica (Hamerlík, Šmidtová Oľga, Šullová a Tichý). V prílohe posielam ukážky z kalendára, o ďalších podrobnostiach sa u týchto členov môžete informovať osobne a sú k dispozícii aj na internetovej stránke ústredia KST.

3Zatiaľ je možnosť absolvovať turistické podujatia v individuálnych skupinách blízkych osôb podľa osobného výberu. Pre vzájomnú informáciu a propagáciu činnosti doporučujem aj uverejnenie fotografií Vašich podujatí na FB stránke skupiny KST Jablonica. Dúfajme, že sa epidemiologická situácia v letných mesiacoch upraví tak, aby sme sa mohli spoločne stretávať na turistickývh akciách a podujatiach. Plánujeme aj účasť na celoslovenskom zraze v Slovenskom raji a chceme zorganizovať naše podujatie 3 hrady Malých Karpát a regionálny cyklozraz, Na týchto podujatiach alebo v inom vhodnom termíne by sme v prípade priaznivej situácie zabezpečili spoločné posedenie, kde by sme si po dlhšej dobe vymenili poznatky a zážitky s turistických podujatí v prírode a námety pre ďalšiu činnosť. Slovenský zraz cykloturistov sa možno uskutoční tiež v oblasti Záhoria. Zatiaľ doporučujem záujemcom o účasť na podujatiach z kalendárov informovať sa o podmienkach na adrese alebo telefonickom kontakte poriadateľov.

Záverom Vám prajem veľa zdravia, pohody a spokojnosti v osobnom aj rodinnom živote a príjemné zážitky pri turistických podujatiach v roku 2022.

Stanislav Hamerlík

predseda  KST Jablonica

M 1

V prílohe je tiež uverejnená informácia o úprave členského v súvislosti z rastom nákladov na činnosť z dôvodu inflácie, hlavne rastu cien energií, (nezvyšovalo sa členské pre žiakov, dôchodcov nad 70 rokov a ZŤP). Je treba zaistiť objednanie známok a poistenie členov, chcem Vás preto požiadať o oznámenie zmeny, ak nežiadate známku alebo máte požiadavku na prijatie nových členov z Vášho okolia, aby ste toto nahlásili osobne, tlf., alebo mailom na moju adresu. Chcem Vás tiež poprosiť o oznámenie tejto informácie Vašim príbuzným, priateľom a známym, ktorí nám neposkytli svoju mailovú adresu.

4567