Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Štatistické údaje

Geografické a demografické údaje

Rozloha 3144 ha  
Poloha 17° 25´ 12˝ východnej dĺžky 48°  36´ 29˝ severnej šírky
Nadmorská výška 195 m n. m. (pod Košarinou pri toku Myjavy) 425,6 m n. m. (Bzová v Malých Karpatoch)
Počet obyvateľov  k 01.01.2023 2 220
Kraj Trnavský  
Okres Senica  


Štatistické údaje zo SODB 2021: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0215504416