Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Pamätníky vojnových udalostí

PamätníkPred domom kultúry v Jablonici stojí pomník vojakov padlých v I. svetovej vojne. Námet na vytvorenie sochy "Ježiš zachraňuje topiacich sa" čerpali neznámi kamenári zo Sliezska z Biblie. Pomník bol vyrobený v roku 1933 z pieskovca. Na podstavci je umiestnený zoznam Jabloničanov padlých v I. svetovej vojne spolu s nápisom : PADLÝM VOJAKOM VENUJÚ OBČANIA JABLONICKÍ.
Pri vchode do Domu kultúry je na ľavej strane osadená pamätná tabuľa tmavej farby venovaná obetiam II. svetovej vojny. Text na jej ploche pripomína: Počas II. svetovej vojny padli za slobodu naši občania, príslušníci čs. brigády v ZSSR, Št. kpt. Jozef Hazucha, Štefan Štefík, Jozef Zúbek, účastníci SNP Albert Horváth, Anna Michlová, Ladislav Šeliga. Česť ich pamiatke! august 1969. Dolnú časť tabule zdobí ratolesť, pod ňou je pripevnená váza s kvetmi.

PamätníkDruhú svetovú vojnu pripomína pamätník, ktorý stojí v malom parčíku na začiatku Bernolákovej ulice a Zápotočia. Na betónovom podstavci bez nápisu je umiestnené delo, pripomínajúce vojnu.
Pri vchode do A bloku základnej školy je umiestnená tabuľa z bieleho umelého mramoru s textom : Vďaka Sovietskej armáde za oslobodenie Jablonice. 6.IV. 1945. Zdobí ju vytesaný motív kosáku, kladiva, hviezdy a ratolesti.
V roku 1975 bola vybudovaná pamätná izba v dome na mieste, kde sa stretávajú ulice Dlhá a Jánošíkova. Hodnota diela presiahla 74 000 korún. Expozícia bola venovaná revolučným tradíciám v obci. Po určitom čase ju dostal do starostlivosti Zväzarm. So zánikom tejto organizácie zanikla aj pamätná izba. Dnes je to rodinný dom.